Porvoon Länsirannan älykkään valaistuksen suunnittelussa hyödynnetään alueen tulevien käyttäjien näkemyksiä valaistuskokonaisuuden kehittämisessä. Kokemuksellinen tieto on tärkeässä roolissa, kun suunnitellaan älykkään valaistuksen konseptia uudelle kehittyvälle alueelle, kuten Länsiranta.

Koronan aiheuttamien muutosten myötä, aiemmin suunniteltu ”perinteinen” kasvokkain toteutettava asukas- ja sidosryhmätyöpaja muutettiin virtuaalityöpajaksi. Alustana hyödynnettiin Teamsiä ja yhteiskehittämisen Mural-verkkotyökalua. Työpajassa osallistujat työstivät sujuvasti oman näkemyksensä visiosta täydentämällä ”valon visiopyörää” kolmessa eri ryhmässä. Osallistujilla oli mahdollisuus täydentää visiopyörään omia ideoita ja käyttäjätarpeita. Esiin nousivat esimerkiksi uudet oivallukset älykkään valaistusinfran mahdollistamista esteettömyysratkaisuista sekä äänimaailman hyödyntämisestä opastamisessa ja tapahtumissa.

Suunnittelutyön visio on elämyksellinen ja energiatehokas sekä monipuolisesti luontoa ja kaikkia käyttäjiään palveleva Länsiranta. Visiossa korostuivat seuraavat asiat:

  • Länsirannan monipuolinen käyttö ja elämyksellisyys kaikille käyttäjäryhmille
  • Energia- ja kustannustehokkuuden toteuttaminen vain tarpeeseen valaisemalla sekä energia- ja materiaalivalinnoilla
  • Valaisinten jatkuvan sähkön hyödyntäminen Länsirannan käytettävyyden parantamiseen
  • Onnettomuuksien ja rikosten ennaltaehkäisy
  • Häiriövalon rajoittaminen sekä Länsirannan kulkijoiden, lajiston että lähialueen asukkaiden näkökulmasta.

 

Tutustu visioon tarkemmin kuvien avulla; voit suurentaa kuvat tallentamalla tai avaamalla ne uudelle välilehdelle!

Työpajaan osallistui eri ikä- ja käyttäjäryhmien edustajia, kuten yrittäjiä ja esteettömyyden kokemusasiantuntijoita. Yhdessä tutustuimme älykkäiden valaistusratkaisujen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja ideoimme Länsirannan valaistuksen visiota. Lisäksi kuulimme esityksen Aleksinpuiston suunnittelutilanteesta.

Tunnelma ja fiilis työpajassa oli innostava ja inspiroitunut; opimme toisiltamme älykkään valaistuksen mahdollisuuksista ja vaikutuksista käyttäjäkokemukseen. Yhdessä muodostettu visio palvelee kaikkia käyttäjiä ja alueen kehittymistä positiivisella tavalla. Kiitos kaikille osallistujille!

Vision ja sen toteutumiseen johtavat ratkaisut suunnitellaan työpajan tulosten perusteella kevään ja kesän aikana 2020. Syksyllä 2020 Länsirannan tulevilla käyttäjillä on jälleen mahdollisuus tutustua viimeisteltyyn visioon ja suunnitelmaan, seuraa siis blogia – stay tuned!

Visiotyöpaja toteutettiin yhteistyössä LUCIA-hankkeen, Porvoon kaupungin, Posintra Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Työpaja järjestettiin keskiviikkona 16.4.2020 kello 17:30-19:00 etäyhteyksin.

Vieraskynäilijät: palvelumuotoilija Inna Ampuja sekä projektipäällikkö Reija Pasanen, Ramboll Finland Oy

Mural Lucia projektiblogi

Kuva 1: Mural-verkkotyökalulla muotoilemassa Länsirannan älykkään valaistuksen visiota

Vision smarta belysningen i Västra åstranden i Borgå

Kuva 2: Rambollin laatima visiokaavio Länsirannan älykkään valaistuksen jatkosuunnittelun pohjaksi

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.