Posintra käynnistää uudenlaisen pilottikokeilun – Yrityspoolin

Uudessa Yrityspooli-pilottihankkeessa etsitään ratkaisuja, jotta yritysten ei tarvitsisi lomauttaa työntekijöitään, autetaan yrityksiä laajentamaan palvelutarjontaansa ja etsitään tekijöitä työvoimapulasta kärsiville yrityksille. Hanke on osa Posintran pandemian myötä nopeasti laajennettua keinovalikoimaa auttaa paikallisyrityksiä. 

Suomesta löytyy jo kannustavia tarinoita siitä, miten osaaminen on koronakriisin myötä onnistuneesti valjastettu uusiin tarkoituksiin ja paikkoihin, esimerkiksi lentokenttäkuljetusten hyödyntämisessä ruoan kotiinkuljetuksiin.

 

Yrityspooli

 

– Nyt haluamme kokeilla, mitä voisimme tehdä Porvoossa! Annika Weckman Posintralta sanoo (kuvassa vasemmalla).

Posintran uusi pilotti, Yrityspooli, pyrkii vastaamaan kahteen tarpeeseen: yritysten kasvaviin lomautuksiin ja monilla aloilla olevaan työvoimapulaan. Samalla tavoitteena on auttaa porvoolaisyrityksiä laajentamaan palvelutarjontaansa – ensin akuutisti, mutta myös pitkä tähtäin mielessä.

Hankkeeseen etsitään nyt pilottiyrityksiä ja -yhteisöjä kahdesta eri näkökulmasta: palvelun tarjoajina ja ostajina.

– Yrityspooli on talkoohenkeä ja yhteisöllisyyttä, jolla haluamme vastata kriisiin, mutta rakentaa myös pohjaa tulevaisuuden tekemiselle ja luomiselle, Minna Kajaste Posintralta sanoo (kuvassa oikealla).

 

Sukellus piilevään potentiaaliin

Yrityspoolissa vähentyneestä liikevaihdosta kärsineisiin pilottiyrityksiin tehdään maksuton osaamiskartoitus, jossa etsitään potentiaalista ja piilevääkin osaamispääomaa.

– Käymme läpi myös aiempaa työkokemusta ja harrastuksia. Tarkoitus on avata silmiä omassa henkilöstössä asuvalle potentiaalille ja uusille avauksille. Moni meistä ei tuo kaikkea osaamistaan esille, mutta tällaisessa tilanteessa piilevistä kyvyistä voi löytyä ratkaisun avaimia, Kajaste sanoo.  – Osallistumalla hankkeeseen on mahdollisuus kaivaa keinoja ja etsiä yhdessä ratkaisuja.

Pilottiyrityksiä autetaan myös löydetyn osaamisen tuotteistamisessa myytäviksi palveluiksi. Yrityksiin jää siis joka tapauksessa uudenlaista pääomaa, jolla kehittää liiketoimintaa pidemmälläkin tähtäimellä. Tuotteistetut palvelut kootaan sähköisen alustan, Yrityspoolin, kautta näkyväksi yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.

– Haluamme, että yritykset voivat ennakkoluulottomasti kokeilla villejäkin ideoita ja kepillä jäätä, millainen kysyntä uudenlaisille palveluille voisi olla, Weckman sanoo.

 

Helppo ja kokeileva keino saada osaavaa työvoimaa ja ideoita

Työvoimapula jarruttaa kehitystä eikä uutta henkilökuntaa uskalleta rekrytoida epävarmassa tilanteessa. Normaalioloissakin kehittämiselle ja rohkeille kokeiluille on harvoin aikaa tai uskallusta.

Yrityspoolista yritykset voivat etsiä vuokratyövoimapalvelua kevyemmin ja kokeilevammin apua ja uusia ideoita.

– Haluamme mahdollisimman matalan kynnyksen kokeilun, joka auttaisi yrityksiä kasvussa ja verkostoitumisessa paikallisten yritysten kanssa. Yrityspoolista voi myös saada apua kehitysideoiden eteenpäinviemiseen, Weckman maalailee. – Lamppu voi syttyä jo nopeasta kokeilusta!

Poolissa yritykset voivat myös kertoa suoraan omista tarpeistaan ja ideoistaan, joihin palveluja myyvät yritykset saavat halutessaan keksiä ratkaisuja. Sähköisen alustan tarkoitus on toimia maksuttomana yhteen saattajana.

 

Yrityspoolista uudenlainen toimintatapa porvoolaisyrityksille 

Yrityspooli-hanke kestää toukokuusta elokuulle, mutta siitä toivotaan myös pidempiaikaista pysyvää keinoa synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä Porvooseen. Pilottiryhmästä haetaan mahdolliselle jatkolle kokemuksia.

– Haluamme tehdä näkyväksi ja kohtauttaa sitä osaamista, mitä Porvoossa on, Weckman sanoo.  – Alustavien selvitystemme perusteella Pooli on herättänyt innostuvaa kiinnostusta. Rohkaisemmekin yrityksiä hakemaan nyt pilottiin mukaan.

Yrityspoolin rahoitus on myönnetty Uudenmaan liiton kriisirahoituksesta. Hanke on osa Posintran koronakriisin myötä nopeasti laajennettua palvelutarjontaa, jolla yrityksiä autetaan torjumaan koronapandemian aiheuttamia lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutuksia.

Tutustu Yrityspooliin sivuillamme posintra.fi/yrityspooli

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Minna Kajaste

+358 50 528 0119

Annika Weckman

+358 50 308 4388

 

 

Uudenmaan liitto_logo

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.