Yrityskauppaa ja omistajanvaihdosta harkitessa tulee vastaan paljon selvitettäviä kysymyksiä, joista avainasemassa on yrityskaupan rahoittaminen. Pankki on yksi tahoista, joka on usein mukana mahdollistamassa yrityskauppojen toteutumista. Mitä pankin yritysrahoittajalta yleensä kysytään? Mitä asiakkailla on mielessään pankin pakeille tullessaan? Vastaamassa asiakkuusjohtaja Arto Ahtiainen Uudenmaan Osuuspankista.

 

Lähteekö pankki mielellään mukaan selvittämään yrityskaupan rahoitusta?

Ehdottomasti, yrityskauppa on positiivinen asia niin ostajan, myyjän kuin yhteiskunnan ja alueen kannaltakin. On koko alueen etu, että yritystoiminta on vireää ja yrityksien toiminta kannattavaa. Esimerkiksi Osuuspankin jo ihan perustehtävänä on edistää toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia ja onnistuneet yrityskaupat ovat tässä tärkeä osa-alue. Olemme siis mielellämme mukana auttamassa yritysten omistajanvaihdoksissa.

 

Miten toivoisit, että neuvotteluun tuleva henkilö on valmistautunut? 

Pankkiin tullessa ei tarvitse olla vielä tarkkoja suunnitelmia, kaikkein tärkeintä on olla ajoissa liikkeellä. Päinvastoin, monesti jos suunnitelmat on jo etukäteen laadittu kovin tarkoiksi, ne saattavat mennä pankissa uusiksi, jos niissä ei ole tullut huomioitua vaikkapa kaikkia rahoitukseen saamiseen liittyviä asioita, kuten riittävää omarahoitusosuutta. Kun on ajoissa yhteydessä, pystytään kaikki asiat ja kaikkien osallisten tarpeet ottamaan huomioon jo alusta alkaen.

Pankkia kannattaakin lähestyä jo silloin, kun haluaa vasta kartoittaa yrityskaupan ja omistajanvaihdoksen mahdollisuutta, osto- tai myyntimielessä. Näin esimerkiksi myyjä voi saada hyviä vinkkejä toimenpiteistä ennen myyntiä ja kaupan muoto voidaan suunnitella liiketoiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Omistajanvaihdoksen hyvä valmistelu pätee myös sukupolvenvaihdoksiin.

 

Mitä ostajalla pitää olla mukana pankkiin tullessaan?

Tieto siitä mitä on ostamassa ja miksi on ostamassa eli miksi on kauppaan ryhtymässä. Totta kai voi lähestyä myös silloin, kun kauppaa on vasta pohtimassa ja haluaa kartoittaa yrityskauppaan liittyviä asioita. Pankissa ymmärretään kuitenkin, että etukäteen on mahdotonta tietää kaikkea ja ostettavaan yritykseen tutustutaankin tarkemmin vasta pankkiin tulon jälkeen, suunnitelmien laatimisen yhteydessä. Monesti ensimmäisessä kontaktissa käydään läpi, millaisia tietoja pankki tarvitsee.

 

Tarvitseeko ostajalla olla ensimmäiseen keskusteluun oma näkemys siitä, miten kauppa rahoitetaan vai auttaako pankki siinä? Saako pankilta näkemystä, miten kauppa kannattaa rahoittaa?

Pankin tehtävä on nimenomaan auttaa. Harvoin ostajalla on näkemystä siitä, miten kauppa rahoitetaan tai millaisia vaateita rahoitukselle on. Pankki antaa vinkkejä ja malleja, miten yrityskauppa ja sen rahoitus voitaisiin suunnitella. Asiakkaan ei myöskään tarvitse olla rahoitustermien ammattilainen. Monesti yrityskauppa on ihmisen ensimmäinen ja ainoa, joten tyhmiä kysymyksiä ei ole ja tärkeää on myös rohkeasti kysyä, eikä palata itsekseen Googleen ääreen selvittämään termejä. Myös pankissa kysytään vastaavasti asiakkaan näkökulmasta tyhmiä kysymyksiä, sellaista mikä on yrittäjälle päivänselvää.

Yrityskaupan rahoittamiseen saattaa myös liittyä muitakin osallisia kuten Finnvera vakuuden tai osarahoituksen antajana. Hyödynnämme usein yhteistyökumppaneitamme kuten Posintraa lopullisen mallin suunnittelussa, jotta rahoitusmalli täyttää lainanottajan, pankin, mahdollisen vakuudenantajan ja osakeyhtiölain vaateet.

 

Tarvitseeko itse selvittää vakuuksia vai opastetaanko pankissa eri vaihtoehdoista?

Ehdottomasti opastetaan, ei tarvitse olla tarkkaa tietoa itsellä. Vakuuksia tarvitaan yrityskauppaan, minkä lisäksi niitä saatetaan tarvita myös liiketoiminnan harjoittamiseen. Vakuus tarkoittaa siis omaisuutta tai ulkopuolista takausta, jolla laina maksetaan osittain tai kokonaan pois, jos yritys ei voi sitä maksaa. Siksi on tärkeää pohtia yhdessä hyvissä ajoin, mitä vakuuksia yrityskaupan toteutus saattaa vaatia. Pankissa voimme kartoittaa ja pohtia yhdessä yrittäjän kanssa, millaiset vakuudet voisivat tulla kyseeseen ja sen lisäksi kertoa Finnveran tarjoomasta tai muista saatavilla olevista ulkopuolisista vakuuksista, jos omia vakuuksia ei ole käytettävissä. Näihin kuuluu myös esimerkiksi Euroopan investointipankin takaukset.

 

Ottaako pankki kantaa ostettavan kohteen arvoon?

Pankki ei lähtökohtaisesti arvioi ostettavan liiketoiminnan arvoa tai kauppahintaa, vaan se on ostajan ja myyjä välinen neuvottelukysymys. Pankin rooli on arvioida ensisijaisesti yrityskauppaan otettavan lainan takaisinmaksukykyä. Mikäli ostettava yritys ei tuo kauppahintaan tai lainanmaksuun nähden riittävää kassavirtaa, yrityskauppaa on hyvin hankala rahoittaa.

Esimerkki: Pankki ei voi ottaa kantaa onko yrityskauppa 100 000 euron arvoinen. Sen sijaan pankki voi arvioida riittääkö ostettava liiketoiminta lainan takaisinmaksuun, jos otettaisiin 50 000 euron laina kyseistä 100 000 euron kauppaa varten.

Pankki voi myös arvioida kohteessa olevan kiinteistön arvon käyttämällä omia kiinteistövälittäjiään tai verkostoaan.

 

Tekeekö pankki tarkastusta ostettavasta kohteesta? Jos pankki ei tee, kuka tekee?

Pankki ei tee tarkastusta ostettavasta kohteesta. Tämä on ns. Due Diligence -toimintaa, jossa käydään ostettava kohde, sen toiminta ja sopimukset läpi. Tämä voidaan toteuttaa yrityskauppapalveluita tarjoavien toimijoiden avustamana. Tarkastus on yleistä isommissa yrityskaupoissa, mutta sitä voidaan käyttää pienimuotoisesti pienissäkin yrityskaupoissa, jos ostaja kokee, ettei hän pysty itse tekemään riittävää tarkastusta.

Tärkeintä on, että ostaja tietää mitä on ostamassa, ja jos ei tiedä niin, että on joku ulkopuolinen toimija, joka pystyy kohteen kartoittamaan. Vaihtoehtoja voi kysyä esimerkiksi Posintralta. Sopivaa toimijaa etsiessä kannattaa aina varmistaa, että toimija on juuri kyseisen käyttökohteen osaaja.

 

Voiko ensimmäisellä tapaamisella mokata ja pilata rahoitusmahdollisuudet, jos ei osaa vastata pankin kysymyksiin?

Ei voi. Pankin tehtävä on nimenomaan auttaa löytämään vastaukset. Tavoitteena on auttaa toteuttamaan yrityskaupat niin, että niistä jää kaikille hyvä kokemus niin kauppaa suunniteltaessa, toteutettaessa kuin yrityskaupan jälkeenkin. Tärkeää on olla ajoissa yhteydessä, jotta voidaan yhdessä etukäteen miettiä, pitääkö esimerkiksi yrityksessä tai sen taloussuunnittelussa muuttaa jotain, jotta yrityskauppa saadaan onnistumaan.

Pankki pyrkii toimimaan asiakkaan kannalta turvallisesti niin, ettei kukaan ota liian isoa palaa purtavaksi, jotta liiketoimintaa on oikeasti mahdollista toteuttaa. Liiketoimintaosaamista on hyvä yrityskauppaan lähtiessä olla (=miten liiketoiminta pyörii, substanssiosaaminen sillä tasolla, että pystyy johtamaan liiketoimintaa), mutta yrityskaupan ammattilainen ei tarvitse olla. Monet asiat voi myös ostaa ulkopuolelta. Kunhan ymmärtää ja osaa johtaa kokonaisuutta.

 

Mikäli pankki ei voi rahoittaa yritysostoa, neuvotaanko vaihtoehtoisia tahoja, joilta voi rahoitusta hakea?

Kyllä. Pankki pyrkii aina avaamaan syitä miksi rahoitusta ei pystyttäisi myöntämään. Mikäli kielteinen luottopäätös johtuisi esimerkiksi hankkeen kannattamattomuudesta suhteessa lainaan, on se tietysti todella arvokas tieto ostajalle ja kannattaa tällöin miettiä, auttaako jokin muu rahoitusvaihtoehto aidosti toteuttamaan hankkeen paremmin.

Muista rahoituslähteistä Finnveralla on erittäin laaja takaus- ja lisärahoitusmallien verkosto. Myös esimerkiksi myyjä voi osallistua kaupan rahoittamiseen lainaamalla takaisin osan kauppasummasta. Tarvittaessa pankki voi antaa vinkkejä rahoitusmalleista, joilla hanke saadaan toteutettua muuten kuin perinteisen pankkirahoituksen avulla. Yrityskauppaan liittyy rahoituksen lisäksi muitakin elementtejä, esimerkiksi maksuliikenne ja sen toteutus. Joten pankki on joka tapauksessa turvallinen keskustelu- ja yhteistyökumppani, vaikka kohde ei tarvitsisi pankkirahoitusta tai rahoitus tulisi muuta kautta.

 

Mitkä ovat tyypillisimmät syyt, joiden vuoksi yritysostoa ei voi pankista rahoittaa?

Yrityskaupassa kuten muussakin rahoitustoiminnassa tärkein myöntämisperuste on myönnettävän lainan takaisinmaksukyky. Jos ostettu yritys ei tuota sellaista positiivista kassavirtaa, että sillä voisi maksaa yrityskauppaa takaisin, silloin myös rahoituksen saaminen on hankalaa.

Yrityskauppoja ei juurikaan toteuteta 100% yrityslainarahalla, koska monesti tällaisen yrityksen takaisinmaksukyky ja muodostuvan yrityskokonaisuuden omat tunnusluvut (kuten kannattavuus, omavaraisuus ja vakavaraisuus) olisivat liian heikot myönteiseen rahoituspäätökseen.

On siis hyvä kartoittaa millaiseen yrityskauppaan omat rahkeet riittävät.

 

Onko yrityslaina joustava ja voiko siihen tehdä helposti muutoksia? Voinko vaihtaa pankkia myöhemmin?

Yrityslaina, sen koko ja takaisinmaksuohjelma pyritään neuvottelemaan sellaisiksi, että yrittäjä tai yritys selviää sen takaisinmaksusta ilman muutoksia. Silloin tällöin tulee tilanteita, jossa jo neuvoteltua yrityslainaa on muutettava. Niissä ohjeeksi sanoisin kuten muissakin kysymyksissä: ole hyvissä ajoin yhteydessä pankkiin, niin asia onnistuu helpommin.

Suomessa rahoitusmarkkinat toimivat hyvin ja myös tarvittaessa pankin vaihto onnistuu yleensä missä vaiheessa tahansa yrityksen elinkaaren aikana.

 

 

Pankista voi kysyä yrityskaupan rahoittamisesta

Pankkiin mennessä ei tarvitse eikä pidäkään olla kaikkia vastauksia valmiina, vaan yrityskauppaan liittyvistä asioista keskustellaan yhdessä, muistuttaa asiakkuusjohtaja Arto Ahtiainen Uudenmaan Osuuspankista.

 

 

Kuka voi saada rahoitusta yritysostoon? Tuleeko olla kokemusta? Tai joku tietty määrä rahaa itsellä?

Periaatteessa kuka tahansa, joka on kiinnostunut ostamaan yrityksen. Yrityskaupan rahoitus voidaan toteuttaa joko yrityslainana tai henkilökohtaisena lainana riippuen kauppasummasta ja yritysmuodosta. Pankissa saa ohjausta tähän.

Yleensä lähdetään siitä, että yrityskauppaa ei toteuteta 100% velkarahalla pankista, vaan että mukana on myös omaa rahaa tai esimerkiksi osittainen rahoitus Finnverasta. Lisäksi isommissa yrityskaupoissa myös myyjä ja ostaja voivat osaltaan sopia, että osa kauppahinnasta takaisin lainataan yritykseen/ostajalle ja mahdollistetaan osaltaan yrityskaupan toteutus. Omarahoitusosuus helpottaa aina lainan saamista ja mahdollistaa joustavan yrityskaupan toteutuksen. Tarkkaa summaa omarahoitusosuuteen ei voi sanoa, se riippuu monesta tekijästä. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin puhua noin 50% omarahoitusosuudesta.

Kokemusta tarvitsee olla sen verran, että tietää mitä on tekemässä, jotta ei joudu ojasta allikkoon. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan osata ja monesti esim. taloushallinnon osaamista voidaan ostaa tilitoimistolta. Tärkeintä, että yrittäjä tietää mitä on tekemässä ja että rinnalla on hyvät kumppanit tukemassa omaa tekemistä. Hyvä ohjenuora ja vinkki tässä on liiketoimintasuunnitelma ja sen tekeminen laadukkaasti. Siinä pyritään huomioimaan tulevan yritystoiminnan pääpiirteet ja eri toimintojen suunnittelu siten, että kaikki yritystoimintaan kuuluvat asiat on pohdittu dokumentoidusti.

 

Mitä plussaa rahoittaja näkee liiketoimintakaupassa verrattuna osakekauppaan? Millaisia miinuksia?

Liiketoimintakaupassa ostetaan tietty osa liiketoimintaa. Hyötynä on se, että koko ostettavan yrityksen omaisuus tai vanhat sopimukset ei välttämättä tule kaupassa mukana. Lisäksi liiketoimintakaupassa ostettava kiinteistö tai osake voi toimia otettavan lainan vakuutena toisin kuin osakekaupassa. Osakeyhtiölaki kieltää yhtiön omaisuuden käytön omien osakkeiden ostoon, jolloin vakuudet pitää tulla muualta kuin ostettavasta kohteesta, liiketoimintakaupassa tätä ongelmaa ei ole. Verotusnäkökulmasta katsottuna liiketoimintakaupalla ostetun omaisuuden verotus myös eroaa osakekaupalla tehdyn yrityskauppaomaisuuden verotuksesta.

Yrityskauppa on aina myyjän ja ostajan tekemä neuvottelun tuloksena saatu kompromissi ja se tehdäänkö yrityskauppa liiketoimintakauppana vai osakekauppana määräytyy molempien tahtotilan mukaan. Tätä voidaan pohtia esimerkiksi yhdessä Posintran, pankin ja ostajan kesken.

 

Mitä rahoitus maksaa? Millä korolla rahoitusta saa? 

Rahoituksen hinnoittelu koostuu yleisestä viitekorosta ja pankin marginaalista. Pankin marginaaliin vaikuttaa yritystoiminnan kannattavuus, suunnitellun toiminnan ennustettavuus, kassatilanteen vahvuus ja yrityksen vakavaraisuus, johon voi vaikuttaa esim. omarahoitusosuutta kasvattamalla. (vakavaraisuus = kuinka paljon yrityksellä on vanhoja voittovaroja tai omistajan sijoittamaa rahaa suhteessa yrityksen kaikkeen omaisuuteen)

Nämä tunnusluvut vaikuttavat myös yrityksen muihin yhteistyökumppaneihin kuten tavarantoimittajiin: mitä paremmat tunnusluvut yhtiöllä on, sitä vahvemman julkisen rating-luokan yhtiö saa esim. Suomen asiakastiedon tekemässä ratingissa.

Lisäksi yrityslainalle asetut vakuudet vaikuttavat pankin ottamaan riskiin. Pankin marginaali muodostuu siis yllä olevista asioista: mitä vahvempi yritys, sitä helpompaa on rahoittaminen ja tällöin myös rahoituksen hinta on edullisempi. Kääntäen: mitä riskialttiimpaa liiketoiminta on, sitä kalliimpi rahoituksen hinta on.

 

Onko pankin lainaraha yleensä kalliimpaa kuin sijoittajilta haettava raha? Miksi/miksi ei?

Pankin rahoitus on keskimäärin edullisempaa kuin ulkopuolisen sijoittaman sijoittama raha. Ero johtuu siitä, että pankin rahoituksen takana on yleensä vakuuksia ja sijoittajan ei. Konkurssitilanteessa tai saneeraustilanteessa sijoittajan raha on siis riskialttiimmassa ja heikommassa asemassa kuin pankin vakuudellinen raha eli siksikin sijoittajaraha on yleensä kalliimpaa. Tässäkin tapauksessa tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä, kuten muussakin sijoittamisessa tai taloudessa ylipäätään.

 

Mitä pankki tavoittelee rahoittaessaan yrityskauppaa?

Pankki tavoittelee sitä, että alueella olisi vireä ja toimiva yrityselämä, jolla on työllistävä ja alueen hyvinvointia lisäävä vaikutus. Yrityskaupat ovat erinomainen keino lisätä alueiden elinvoimaisuutta.

 

Voiko pankin juristeja hyödyntää yrityskauppaan liittyvissä selvityksissä/kauppakirjoissa?

Pankissa ei pääsääntöisesti tehdä yrityskauppakirjoja, vaan sen laativat yleensä yrityskaupan ammattilaiset, jotka huomioivat esimerkiksi verotuksen ja muut asiaankuuluvat asiat. Pankissa voidaan toki kertoa toimijavaihtoehdoista ja myös Google auttaa sopivan toimijan löytämisessä. Kannattaa kysyä muutamalta vaihtoehdolta, koska yrityskauppa-casetkin ovat erilaisia. Aina ei tarvitse välttämättä lakimiestä vaan yritysvälittäjäkin voi hoitaa kaupan.

 

Haluatko keskustella yrityskaupasta yrityskehittäjän kanssa? Varaa aika maksuttomaan yritysneuvontaamme. Autamme sinua yrityskaupan- ja liiketoiminnan suunnittelussa. Tarvittaessa ohjaamme sinut muiden asiantuntijoiden luo.

 

Varaa aika

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.