Ravintola-ala kärsii kroonisesta henkilöstöpulasta. Erityisesti kokeista on ollut pulaa koko maassa jo vuosien ajan. Tilanteeseen vaikuttavat monet eri tekijät, joista osa on rakenteellisia ja osa yksilöllisiä. Palvelualalla haasteena ovat työvoimakustannukset, kun palvelut pitäisi saada edullisesti, mutta työvoimakustannukset ovat suuret. Kokkiopintoihin on vaikea saada tarpeeksi tulijoita aloituspaikkoihin nähden. Kokkipulaan vaikuttavat myös nuorten alasta,  kokkiohjelmien ja julkkiskokkien myötä, saamat epärealistiset mielikuvat. Kun kokin työ ei vastaakaan odotuksia, päättää osa nuorista vaihtaa alaa. Kokkipula koskettaa varsinkin Uudenmaan aluetta, jolla on tarjolla erityisen paljon ravintola-alan työpaikkoja. Työttömistä kokeista suurin osa asuu muualla kuin Uudellamaalla eli työpaikat ja työttömät eivät kohtaa toisiaan.

Porvoossa on paljon laadukkaita ruokaravintoloita, joten työvoimapula on kaupungissa todellinen haaste. Erityisesti pätevien kokkien löytäminen on ollut hankalaa. Osa vastavalmistuneista nuorista muuttaa pois kaupungista tai vaihtaa alaa pian valmistumisen jälkeen. Pian alkava kesäsesonki asettaa omat haasteensa, sillä ravintoloihin tarvittaisiin suuri joukko kausityöntekijöitä.

Ravintola-alan henkilöstöpulaan ei ole yksinkertaista lääkettä. Alan houkuttelevuuden lisääminen ja alalla pysymisen varmistaminen ovat kuitenkin keskeisiä keinoja, joilla pätevän henkilöstön saatavuuteen voidaan vaikuttaa. Kokin ammatista tulisi tehdä nuorille kiinnostava, mutta samalla ravintola-alasta olisi luotava realistinen kuva.

Kokkien vierailut oppilaitoksissa ja esimerkiksi tunti-, keikka- ja kesätyön tekeminen opintojen aikana saattaisivat helpottaa siirtymää koulusta työelämään. Tarjoamalla lisää osa-aikaisen työn mahdollisuuksia ravintolat saattaisivat löytää enemmän uusia ja motivoituneita työntekijöitä myös alan opiskelijoista. Myös kokille mahdollisten työpaikkojen koko kirjoa olisi hyvä muistaa tuoda esiin ammattikouluissa, koska kokin työnkuva ja työaika voivat olla hyvin erilaiset vaikkapa kunnan suurtalouskeittiöissä, pienissä kahvilaravintoloissa ja suurissa S-ryhmän ravintoloissa. Yksi tapa lisätä tietoisuutta ravintola-alan työmahdollisuuksista on myös matalan kynnyksen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen.

Ravintola-alan rekrytointitarpeisiin vastaa Porvoon Ohjaamossa 5.4. klo 15-17 järjestettävä ravintola-alan rekrytointitilaisuus, jossa on tarjolla runsaasti alan työpaikkoja. Rekrytointitilaisuus on suunnattu kaikille alle 30-vuotiaille työntekijöille, joita kiinnostaa työskentely ravintola-alalla. Tilaisuudessa on mukana myös Posintran ja Haaga-Helian yhteinen PALKO – Työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa -hanke, joka pyrkii löytämään uusia käytäntöjä työllisyyden lisäämiseen hankkeen toiminta-alueella.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.