Vastuullinen yritystoiminta on tämän päivän kilpailuetu ja tulevaisuuden elinehto. Pk-yritysten etuina ovat ketteryys ja palvelualttius, haasteena tiedon puute. Hiiliviisas Jukola -hankkeessa yritykset saavat tukea toisiltaan ja konsultilta.

 

Yli 95 prosenttia suomalaisista yrityksistä on pk-yrityksiä, joten pk-yrityksillä on merkittävä rooli Suomen päästöjen vähentämisessä.

Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran yrityskehittäjä Ari Långsjön mukaan yhä suurempi osa pk-yrityksistä onkin kiinnostunut vähentämään toimintansa ilmastovaikutuksia.

– Isommat yritykset reagoivat julkisuudessa ilmastonmuutokseen ja sen asettamiin vaatimuksiin aikaisemmin kuin pk-yritykset, noin 10–15 vuotta sitten. Nyt sama keskustelu on siirtynyt pk-yrityksiin, Långsjö sanoo.

– Pk-yritykset ovat vaikuttava massa, joka reagoi ympärillä käytävään keskusteluun. Määrä alkaa niin sanotusti muuttua laaduksi eli konkreettisiksi teoiksi ja osaksi yrityksen strategiaa.

 

Yrityskehittäjä Ari Långsjö Posintra

”Asiakkaat vaativat yhä enemmän vastuullisuutta yrityksiltä, ja pk-yrityksissä ollaan valmiita venyttämään toimintaa asiakkaiden toivomuksiin. Juuri tämä palvelualttius kuuluu pk-yritysten DNA:han”, muistuttaa Posintran yrityskehittäjä Ari Långsjö.

 

 

Pk-yritysten etuna ketteryys

Aalto-yliopiston kiertotalouden yhteisinnovaatioiden professori Mikko Jalaksen mukaan pk-yritysten etuna ympäristövastuullisuustyössä on niiden ketteryys.

Pk-yritykset ovat suuryrityksiä nopeampia soveltajia. Niissä pystytään suuryrityksiä paremmin nopeisiin päätöksiin ja suunnan vaihtoihin. Toimeksi panemisen toimintaketju on myös lyhyempi.

– Pk-yrityksissä ei ole välttämättä eniten niitä keksijöitä, mutta niissä on mahdollisuus ideoiden kaupallistamiseen, Jalas kertoo.

Esimerkiksi tuulivoima lähti pk-yritysten niche-toiminnasta, ja jalkautui sitten suuryrityksiin.

– Usein juuri pienet yritykset tuovat uusia keksintöjä markkinoille. Kun on riittävän pieni markkinaosuus, on uskallusta lähteä kokeilemaan uutta, Jalas kertoo.

 

Professori Mikko Jalas Aalto-yliopisto

”Usein juuri pienet yritykset tuovat uusia keksintöjä markkinoille. Kun on riittävän pieni markkinaosuus, on uskallusta lähteä kokeilemaan uutta”, sanoo Aalto yliopiston professori Mikko Jalas.

 

 

Pk-yrityksissä on palvelualttiutta

Yksi pk-yritysten eduista ilmastonmuutoksen torjunnassa on vahva kosketuspinta asiakkaisiin. Kyky tunnistaa heidän tarpeensa vauhdittaa vastuullisen toiminnan kehittämistä.

– Asiakkaat vaativat yhä enemmän vastuullisuutta yrityksiltä, ja pk-yrityksissä ollaan valmiita venyttämään toimintaa asiakkaiden toivomuksiin. Juuri tämä palvelualttius kuuluu pk-yritysten DNA:han, Långsjö kertoo.

Monissa yrityksissä on ymmärretty, että vastuullinen toiminta on kasvun ajuri ja kilpailuetu.

Pk-yritysbarometrin mukaan peräti neljännes pk-yrityksistä näkee ilmastonmuutoksen torjunnan tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Hankkeet tuovat tarvittua osaamista vastuullisuustoimintaan

Tahtoa ympäristövastuun parantamiseen siis on, mutta pk-yritysten haasteena on usein vastuullisuusasiantuntijuuden puute.

– Pk-yrityksistä ei useinkaan löydy vastuullisuuden asiantuntijaa, Jalas kertoo.

Monissa pk-yrityksissä tarvitaankin tukea ja asiantuntija-apua, että voidaan edetä kohti ilmastoystävällisempää toimintaa.

Viime aikoina on käynnistetty useita hankkeita kestävän kehityksen vauhdittamiseksi sekä ilmastoystävällisten toimintatapojen edistämiseksi. Hankkeiden tarkoitus on ollut lisätä pk-yrittäjien tietoisuutta hiiliviisaasta toiminnasta ja luoda matalan kynnyksen väylä, jonka kautta kehittää yrityksen toimintaa kestävämmäksi.

– Hankkeet tarjoavat osaltaan uusia näkökulmia ja modernia ajattelua yritykselle. Niihin osallistuminen vaatii yrittäjältä sitoutumista, ennakkoluulottomuutta ja heittäytymiskykyä, Långsjö kertoo.

Esimerkiksi Hiiliviisas Jukola -hankkeessa yhteistyöyritysten apuna on ollut konsultti, joka auttaa suunnittelemaan yrityksen vastuullisuutta.

– Erilaiset hankkeet tarjoavat vertaistukea ja ammattilaisten neuvoja, joiden tuloksena yrittäjät voivat verkostoitua ja saada uusia ideoita. Jokaisesta tapaamisesta saa aina jotain uutta, ja jokainen kohtaaminen voi johtaa johonkin merkitykselliseen, Långsjö sanoo.

Pk-yritysten ei kannatakaan ratkoa vastuullisuushaasteita yksin, vaan verkostoitua muiden yritysten kanssa ja kehittää vastuullisuuttaan yhdessä.

 

VIISI VINKKIÄ ILMASTOVIISAASEEN TOIMINTAAN YRITYKSISSÄ:

1) Huomaa ympäristössä tapahtuva muutos. Isot yritykset alkavat vaatia toimittajiltaan hiilijalanjälkeä vähentävää toimintaa, myös kotitaloudet vaativat ympäristön huomioon ottamista.

2) Varaudu hyppäyksenomaiseen muutokseen asiakkaiden vastuullisuusvaatimuksissa – käänteen tapahtuessa ympäristöön välinpitämättömästi suhtautuvat yritykset jäävät ilman tilauksia. Edelläkävijä, joka ennakoi omia hiilidioksidipäästöjään vähentämällä, erottuu positiivisesti massasta.

3) Hahmottele aikajanalle yrityksesi hiilitiekarttaa. Huomaat jo tehneesi paljon, mutta samalla hahmotat, mitä vielä tulee tehdä.

4) Kerro asiakkaillesi ja sidosryhmillesi rehellisesti, mitä olet tehnyt ja teet hiiliviisauden eteen.

5) Ole avoin ja utelias, kaikessa ei tarvitse olla asiantuntija. Verkostoidu ja osallistu aktiivisesti hiiliviisauteen liittyviin tilaisuuksiin ja hankkeisiin, sillä kollegasi painivat samojen haasteiden kanssa. Tietämyksesi kasvaa, teet uusia oivalluksia ja saatat löytää hyviä liikekumppaneita.

Vinkit antoi Posintran yrityskehittäjä Ari Långsjö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiiliviisas Jukola -hankkeen päätavoitteena on kehittää ja pilotoida mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen muodostavan massatapahtuman oppimis- ja toimintamalli Porvoo-Borgå Jukolan yhteydessä, yhteistyössä tapahtumatuotantoon osallistuvien yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. Hankkeen toteuttajina toimivat Posintra, suunnistusseura OK Trian sekä Aalto-yliopisto. Hankkeen rahoittaa Euroopan alue- ja kehitysrahasto.

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.