Tekoälyä vilautellaan arkemme mullistajana, mutta mitä siitä pitäisi ajatella? Ennen kaikkea, miten pienikin yritys voisi siitä hyötyä. Kysyimme asiaa AI TIE -hankkeiden projektipäälliköltä, vanhempi tutkija Anna Ruohoselta.

 

Mitä tekoäly oikeastaan tarkoittaa?

Ihmisen älyyn liittyy taitoja, kuten päättelykyky, oppiminen, luominen ja suunnitteleminen. Tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää näitä perinteisesti ihmisälyyn liitettyjä taitoja. Tällä hetkellä tekoälyä pystytään hyödyntämään hyvin kohdennettuihin tarkoituksiin, joissa ihminen ja kone tekevät yhteistyötä. Esimerkkinä voi olla vaikkapa lääkäri, joka hyödyntää tekoälyn analyysikykyä oman päätelmänsä tukena. Sen sijaan niin kutsuttu superäly on vielä tieteiskirjallisuutta. Puhutaan siis pikemminkin tukitekoälystä, joka pystyy tukemaan ihmisen työtä, automatisoimaan rutiiniomaisia prosesseja ja helpottamaan arkea.

 

Miksi tekoälyn kannattaisi kiinnostaa myös pienempää yritystä?

Tekoälyllä on erinomaiset mahdollisuudet ratkaista pk-yritysten haasteita kannattavasti. Tekoälyn käyttöönoton näkökulmasta pienemmillä yrityksillä voi olla jopa etulyöntiasema, sillä niissä on usein käyttöönottoa helpottava matala hierarkia, tieto kulkee sisäisesti hyvin ja nopeasti ja yhteistyö toimii. Myös tarvittavista resursseista päättäminen on ketterämpää.

Pienempien yritysten näkökulmasta tekoäly mahdollistaa kilpailukyvyn säilyttämisen ja parhaimmillaan tarjoaa jopa kilpailuedun kilpailijoihin nähden. Se on myös osa laajempaa keskustelua yrityksen liiketoimintaprosessien digitalisoimisesta. Teknisiä ratkaisuja erilaisten liiketoimintahaasteiden ratkaisemiseen löytyy jo hyvin ja niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Suomalaisista yrityksistä jopa 98 % on pk-yrityksiä eli tässä kentässä piilee valtava potentiaali tekoälyn hyödyille. Tekoälyn saaminen myös pienempien yritysten käyttöön onkin merkittävää Suomen, mutta myös koko Euroopan näkökulmasta. On havaittu, että ne pienyritykset, jotka ovat hyödyntäneet digitalisaatiota toiminnassaan hyötyvät tekoälyn käyttöönotosta eniten ja sillä pystytään tukemaan niiden innovaatio- ja kilpailukykyä sekä työllistämispotentiaalia. Myös ne yritykset, jotka harkitsevat tekoälyn käyttöönottoa joko sisäiseen tai tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen ovat suuria hyötyjiä. Suomen Tekoälykiihdyttämö Faian tutkimukset itse asiassa kertovat, että ne, jotka investoivat tekoälyyn kerran investoivat uudestaan kuusinkertaisesti – toisin sanoen jo ensimmäinen kokeilu on ollut investoinnin arvoinen.

 

Onko pienen yrityksen mahdollista hyödyntää tekoälyä?

Pienet yritykset voivat lähteä liikkeelle ihan pienestäkin. Tekoälyratkaisuja on markkinoilla jo paljon, sekä valmiita että puolivalmiita ja niistä voi lähteä liikkeelle. Toisaalta jos haluaa kehittää jotain täysin uutta tekoälypohjaista, niin siihenkin löytyy erittäin hyvin kumppaneita ja teknistä osaamista. Tärkeintä on kuitenkin pohtia minkälaisiin liiketoiminnan haasteisiin haetaan ratkaisua ja sen pohjalta määritellä tekoälyn käyttötapaukset. Apua tähän löytyy mm. AI-TIE -tekoälykiihdyttämöistä ja syksyllä avautuvasta Tekoäly liiketoiminnassa -virtuaalikurssista. AI TIE -hankkeissamme mukana olleet yritykset ovat oman kokemuksensa perusteella todenneet, että kannattaa lähteä kokeilemaan mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

 

Millaisiin ratkaisuihin tekoälyä voi hyödyntää?

Tekoälyllä voi ratkaista monia liiketoiminnallisia haasteita ja sen käyttökohteita löytyy tänä päivänä jo laajasti esimerkiksi taloushallinnosta, markkinoinnista ja myynnistä, toiminnanohjauksesta, logistiikasta, tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja tuotannosta, laadunvalvonnasta, asiakaspalvelusta, IT-toiminnoista, henkilöstöhallinnosta sekä huollosta (etädiagnostiikka). Moniin näistä törmäämme jo arjessamme myös asiakkaina.

AI TIE -hankkeissa toteutettuja esimerkkejä ovat mm. Link Design Oy, jossa tekoälyratkaisu otettiin käyttöön myyntityön sisällön ja ajankäytön optimointiin. Assistor Uuttera taas hyödynsi tekoälyä autojen maahantuonnin logistiikkaan ja tätä kautta oman tuotannon ja resurssoinnin optimointiin. Mahdollisuudet ovat siis laajat.

Lue lisää tekoälytarinoista suomalaisissa pk-yrityksissä

 

Mitkä ovat yritysten tyypillisimmät ennakkoluulot tekoälyä kohtaan? Miten hälventäisit niitä?

Viime vuonna toteutettu Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon eli TT TOY -hankkeen valtakunnallinen kysely osoittaa, että ihmiset ovat siirtymässä tekoälyn suhteen pois pelosta ja kohti uteliaisuutta. Vaikka tekoäly on käsitteenä kiinnostava, on se samalla vielä melko tuntematon eli vaatii yhä tietynlaista demystifiointia. Ennakko-oletuksista poiketen tekoälyratkaisut ovat kuitenkin hyvin käytännönläheisiä. Toki ne vaativat tietynlaista uuteen heittäytymistä, rohkaistumista.

Ihan kuin missä tahansa muussakin uudessa aiheessa, ymmärrystä ja osaamista tekoälyn perusteista kannattaa yrityksissä kehittää. Jatkuvan oppimisen mindsetilla pääsee tekoälyssäkin pitkälle. AI TIE -kiihdyttämöt ovat osoittaneet, että kun yritys tiiminä lähtee konkreettisesti miettimään minkälaiset käyttötapaukset voisivat tulla kyseeseen juuri meidän yrityksessämme ja priorisoivat sieltä tärkeimmät, niin jo se konkretisoi tekoälyn mahdollisuudet ja hälventää ennakkoluuloja. Tekoälyssä kun ei ole kyse sen kummemmasta kuin konkreettisen työkalun hankkimisesta yrityksen liiketoimintatarpeeseen.

 

 

Tekoäly liiketoiminnan apuna

Tekoälyn käyttökohteet ovat varsin arkipäiväisiä ja ratkovat liiketoiminnan haasteita.

 

 

Mitä tekoälyn hyödyntäminen vaatii yritykseltä?

Tärkeintä on, että lähtee liikkeelle yrityksen liiketoimintarpeista: mitä siitä näkökulmasta haluamme ratkaista, millaisia haasteita meillä on pöydällä, mitä haluaisimme tehdä paremmin tai tehokkaammin. Melko varmasti haasteeseen löytyy tekninen ratkaisu, kunhan tarve on selkeästi määritelty. Kun tekoälyllä ratkaistaan jokin keskeinen liiketoimintaan vaikuttava asia, on sen arvo helppo nopeasti nähdä ja osoittaa.

Tekoälyn käyttöönotto vaatii myös liiketoiminnan ja IT:n vuoropuhelua – kyseessä ei ole pelkkä IT-ratkaisu vaan ratkaisu konkreettiseen liiketoiminnan tarpeeseen. Tärkeää on myös sisäinen sitoutuminen kokeiluihin. On melko tavallista, että yritykset lähtevät liikkeelle jonkin sisäisen prosessin parantamisesta ja niiden kokeilujen kautta siirtyvät esimerkiksi palvelun tai tuotteen parantamiseen tai uuden kehittämiseen. Liikkeelle voikin lähteä monesta eri kulmasta, mutta kannustan pohtimaan sekä sisäisiä että ulkoisia liiketoimintahaasteita ja tarpeita.

 

Paljonko tekoälyyn investoiminen maksaa?

Investoinnin suuruus riippuu pitkälti tekoälyn käyttökohteesta ja laajuudesta. Moneen asiaan löytyy jo valmiita tai puolivalmiita ratkaisuja. Kiihdyttämömme ovat osoittaneet, että ns. proof of concept (PoC) eli konseptitodistuksen vaiheeseen pääsee melko maltillisilla taloudellisilla resursseilla. PoC-selvityksen avulla kartoitetaan toimiiko idea käytännössä eli annetaanko konseptille vihreä valo ja mikä toteutuksen kustannus olisi. Investoinnin onnistuminen riippuu myös johdon ja henkilöstön sitouttamista yhteiseen hankkeeseen.

Kehityshankkeisiin ja investointien erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin voit kysyä apua myös Posintrasta. Varaa aikaa maksuttomaan yritysneuvontaamme.

 

Miten tekoälyn kanssa pääsee liikkeelle? Miten sitä voi ottaa haltuun vaikka pienin askelin?

Tekoälyosaamista voi joko kehittää omassa organisaatiossaan, ostaa sitä ulkopuolelta tai tehdä molempia. Tekoälyn perusteiden osaaminen on joka tapauksessa hyvä ihan kaikille. Verkko ja esimerkiksi AI TIE -hankkeen sisällöt mahdollistavat monipuolisen itseopiskelun.

Juuri käynnistyvä Mikrokiihdyttämömme on esimerkki intensiivisestä valmennus- ja sparrauskokonaisuudesta, jolla voi saada tehokkaasti ratkaisuja lyhyessäkin ajassa.

Osaamisen ostaminen ulkopuolelta vaatii taitoa asettaa oikeita kysymyksiä ja vaatimuksia palveluntarjoajille. Ehkä myös sen hyväksymistä, että tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämisessä tulokset eivät ole aina ennalta tiedettävissä, vaan selviävät usein vasta konseptitodennusvaiheessa. Verkosta löytyy sekä toimijoita että tietoa siitä minkälaisia toimijoita on ylipäänsä olemassa. Kannattaa katsoa esimerkiksi Business Finlandin Artificial Intelligence from Finland -katsaus. Myös Suomen Tekoälykiihdyttämö Faia julkaisee säännöllisesti markkinakatsauksia.

 

 

Kiinnostuitko? Haku AI TIE -tekoälyn mikrokiihdyttämöön on auki 21.10. asti.

Lue lisää ja hae mukaan

 

Myös Posintra on mukana AI TIE -hankkeen ohjausryhmässä. Lisäksi yrityskehittäjiämme osallistuu hankkeen tekoälykoulutukseen, jossa olemme innolla mukana oppimassa!

 

Lisätietoja:

Anna Ruohonen
Vanhempi tutkija, projektipäällikkö AI TIE ja AI-TIE Etelä-Suomi -hankkeet
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
+358 50 505 7784

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.