Pandemian sumentama toimintakenttä näkyi kasvaneina asiakasmäärinä Posintran yritysneuvonnassa myös viime vuonna. Vireillä on kuitenkin myös paljon ennakoituja muutoksia, joissa piilee mahdollisuuksia Itä-Uudellemaalle. 


Posintran viime vuotta väritti edelleen koronaan liittyvä toiminta, johon nyt kevään tullen on sekoittunut uusi Ukrainan tilanteen tuoma epätietoisuus. Yrityksille tarjottiin ennaltaehkäisevää apua pitkittyneen tilanteen aiheuttamien haasteiden hallinnassa, ohjattiin koronatukien hakemisessa sekä kontaktoitiin ja kyseltiin, miten yrityksissä kaiken keskellä menee. Konkreettista apua annettiin myös hankkeiden kautta. 

– Asiakasmäärämme nousivat koronan myötä ja neuvontaprosessit ovat parin viime vuoden aikana olleet pidempiä. Yrityksillä on ollut selkeästi tarve pohtia mitä pandemian jälkeen, varsinkin talouden elpyessä. Kasvusuunnitelmien määrä on ollut kasvussa, tämän rinnalla toki myös perusneuvonnan kysyntä on pysynyt entisellään, toimitusjohtaja Fredrik Pressler summaa. 


Poikkeusaikaa myös Posintralle

Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet myös Posintralle tavallisesta poikkeavia ja niiden aikana on ehditty tehdä paljon. Pandemiaan on reagoitu vastaamalla kasvaneeseen kysyntään rajoitusten myötä etä- ja hybridipalveluina. Hankerahoituksesta on haettu nopeasti lisätukea hakemalla ja toteuttamalla neljä ns. koronahanketta matkailun, yrityskehittämisen ja työllisyyden saralla. Samaan aikaan on vastattu myös Posintran oman toiminnan kilpailuttamiseen ja heinäkuussa käynnistyikin uusi sopimuskausi Porvoon kaupungin kanssa. 

Myös EU:n rakennerahastojen ohjelmakausi, josta hankerahoituksia haetaan, tuli päätökseensä viime vuoden lopussa. 

–  Tämä on ollut monella tapaa yhtä aikaista summaamisen, reagoimisen ja uuden valmistelun aikaa. Hankerahoitus on erittäin tärkeä seudullemme ja Porvoolle, tätä kautta kanavoidaan rahaa, jolla tehdä uusia kokeiluja ja ottaa riskiä, kehittää aluetta tavalla, johon ei muuten olisi mahdollisuutta. Posintran saaman kuntarahoituksen vipukerroin on 3,7, mistä olemme varsin ylpeitä. Jokainen projekti valmistellaan yhdessä hyödyn saajan kanssa. 

Kehitystyön vaikuttavuus on yksi uuden sopimuskauden teemoista ja sitä tehdään yhteistyössä kaupungin ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Samalla kiinnitetään huomiota myös tekemisen aiempaa parempaan näkymiseen. Myös yhteistyö Porvoon uuden elinkeinopäällikön kanssa on lähtenyt tiiviisti liikkeelle. Yhdessä tekemiselle olisi alueella tilaa enemmänkin.  

– Uusi hyvinvointialue tulee tiivistämään yhteistyötä kuntien välillä. Meillä on myös muualla tilaa vahvistaa itäuusmaalaista identiteettiä ja rakentaa kuntakohtaisten vahvuuksien lisäksi myös yhteistä vahvuutta alueena. Tähän kannattaa hyödyntää myös kehitysyhtiötä, jolla on kaikkien kuntien omistus, Pressler muistuttaa.

 

Toiminta ankkuroitu muutokseen

Seuraavien vuosien kärkiteemat Posintran toiminnassa ovat kiinni muutoksessa, joka ravistelee yhtä lailla yrityksiä, kuntia, Suomea ja globaalia kenttää. Porvoolle tuotetut palvelut on sidottu kaupungin strategiaan ja takaavat yrityksille laadukkaat peruspalvelut sekä strategisten painopisteiden edistämisen hankerahoituksen turvin. Myös Uudenmaan maakuntaohjelma kiinnittää painopisteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, taloudelliseen kilpailukykyyn sekä työllisyydestä kumpuavaan hyvinvointiin. 

– Yksi kaikki teemat läpileikkaava kohde on Kilpilahti ja sen houkuttelevuuden lisääminen. Tässä meillä ja kaupungilla on tärkeä rooli. Kilpilahden alueen kasvu säteilee suoraan niin työllisyyteen, asunnontuotantoon, osaamisen kehittämiseen kuin kansainvälisen osaamisen houkutteluunkin. 

Ratayhteys Porvooseen on myös pitkäaikainen tavoite, joka tulee vaikuttamaan moneen kehityssuuntaan. Selvää on, että muutostahti vain kiihtyy ja kriisien kaltaiset ennakoimattomilta tuntuvat muutokset hämmentävät pakkaa entisestään. Muutokseen on reagoitava yhtä aikaa monenlaisella aikajänteellä.  

–  Muutosta ei voi jäädä odottamaan. Esimerkiksi ratayhteyden lisäksi olisi hyvä kehittää aktiivisesti myös väliratkaisuja, koska on lähes mahdoton sanoa miltä maailma näyttää 20 vuoden päästä. Viimeistään nyt kriisien kautta nähdään, kuinka maailma muuttuu nopeastikin, samoin teknologia. Meillä on lähes tyhjä moottoritieväylä Helsingin ja Porvoon välillä. Millaisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia siellä voitaisiin löytää automaation ja sähköistymisen myötä, on Porvoon kasvun kannalta entistä tärkeämpi kysymys.

 

Kilpilahden alue on monella tapaa tärkeä.

Kilpilahden alue yhdistää monia tulevaisuuden Porvoolle tärkeitä kehityssuuntia.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.