Porvoon alueella on kuluneina vuosina kehitetty kymmenien maaseutuyritysten liiketoimintaa yritysryhmähankkeiden avulla. Mutta mistä on oikein kyse, kun puhutaan yritysryhmän kehittämishankkeesta? 

Yritysryhmän kehittämishankkeessa on yleensä mukana 3-10 maaseutuyritystä, jotka kehittävät yhdessä toimintaansa ja samalla kehitetään myös jokaista yritystä yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Maaseutuyrityksen rajaus on vuosien saatossa vaihdellut. Voit tarkistaa Posintran yrityskehittäjältä, kuuluuko yrityksesi rahoituksen piiriin.

Yritysryhmän kehittämishankkeeseen voi lähteä mukaan kehittymishaluinen maaseutuyritys, jolla on selkeä, rajattavissa oleva tavoite. Maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä ei yritysryhmän kehittämishankkeessa voida tehdä.

– Porvoon alueen yritysryhmissä on viime vuosien aikana kehitetty mm. yritysten verkkosivustoja ja verkkokauppoja eli digitaalisuus on ollut keskeinen teema, kertoo yrityskehittäjä Annika Weckman Posintrasta.

– Myös oppiminen on ollut hankkeissa erittäin tärkeässä roolissa eli yrittäjät ovat omaksuneet yritysryhmän kehittämishankkeiden myötä uusia tietoja ja taitoja, Weckman jatkaa.

Tyypillisiä yhteiskehittämisen tavoitteita voisivat olla myös esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön tai markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai vaikkapa yritysten vientirenkaan kehittäminen. Yritysryhmän kehittämishanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea.

 

Hanke tarvitsee aina hallinnoijan

Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio, tässä tapauksessa se on ollut Posintra. Hallinnoija kokoaa sopivan joukon maaseudulla toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi ja suunnittelee yhdessä yritysten kanssa kaikille yhteisen kehittämisosion ja jokaiselle osallistujayritykselle yrityskohtaisen kehittämispaketin sekä laatii näille kustannusarvion. Yhteisen osion kustannuksiin lasketaan mukaan myös hankkeen hallinnoinnista ja kokoamistyöstä syntyvät kustannukset.

Ulkopuolelta haettavan kehittämistuen osuus on yritysryhmän kehittämishankkeissa 75% ja yrityksen osuudeksi jää 25%. Hallinnoija hakee tukea ja se maksetaan samalla tavalla kuin muissakin kehittämishankkeissa. Tuki jaetaan osallistujayrityksille de minimis -tueksi ja hyöty tulee yrityksille kehittämispalveluina. Yritykset välttyvät hallinnointityöltä eli mm. kilpailutukset, kassanhallinnan ja raportoinnin hoitaa hallinnoija.

 

Porvoon alueella tehty merkittävää kehittämistyötä

Vuosien 2019-2020 aikana Posintra on hallinnoinut Porvoon alueella yhteensä kolme yritysryhmää, joiden puitteissa on kehitetty 23 maaseutuyrityksen liiketoimintaa lähes 170 000 euron budjetilla. Ulkopuolisen tuen osuus on ollut lähes 130 000 euroa.

Käytännössä tuki on siis mahdollistanut 23 maaseutuyrityksen kehittämistoimenpiteet, jotka olisivat ilman yritysryhmän kehittämishanketta saattaneet jäädä kokonaan tekemättä tai ainakin viivästyneet.

– Olemme tehneet hartiavoimin töitä, että yritysryhmän kehittämishankkeesta on saatu alueellamme toimiva kehittämisväline maaseudun mikro- ja pienyrityksille, kertoo yrityskehittäjä Peter Backman Posintrasta.

– Hallinnoinnin järkevyyden osalta olemme todenneet, että ryhmäkoon pitäisi mielellään olla vähintään viisi ja enintään 10 yritystä, Backman toteaa lopuksi. 


Mukana olleita yrityksiä ja referenssejä 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.