Uuden yhteyden avaamisen vaikutuksia selvitetään. Uusi yhteys ohjaisi raskasta liikennettä pois suurkaupungeista ja ruuhkista, nopeuttaisi liikennettä, pienentäisi päästöjä ja avaisi uusia mahdollisuuksia tarvematkustukseen.

EU-rahoitteisen REFEC- hankkeen tarkoituksena on kartoittaa laajasti, olisiko uudelle yhteydelle tarvetta ja minkälaisia toimenpiteitä yhteyden avaaminen vaatisi ja mitä vaikutuksia uudella reitillä olisi.

Itä-Suomen ja itäisen Viron välillä on kuljetustarvetta. Kuljetuskäytävän pullonkaulana on ollut laivayhteyden puute itäisellä Suomenlahdella, REFEC-hankkeen projektipäällikkö, erikoistutkija Reima Helminen Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta kertoo.

Turun yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Loviisan kaupunki, Kundan satama ja Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra. Ns. tukipartnereina hankkeessa ovat Loviisan satama, Lovisa Forwarding & Stevedoring, Oy The Federations Stevedore in Lovisa Ab, Schenker Oy ja Länsi-Vironmaan Maakuntaliitto.

Hanke käynnistyi 1.12.2017.

 

Nopeampi yhteys Itä-Suomen ja Itä-Viron välille

Loviisan ja Kundan välisen yhteyden avaaminen tarjoaisi sekä Virolle että Suomelle uudenlaisen mahdollisuuden ohjata raskasta liikennettä pois pääkaupungin keskustan alueelta.

Tämä vähentäisi kaupunkien ruuhkautumista, pienhiukkasten määrää, pölyä ja melua.

Liikenteelle se tarjoaisi mahdollisuuden päästä nopeasti, ilman ruuhkia, Itä- ja Keski-Suomesta itäiseen Viroon ja sekä Via Baltican kautta muualle Eurooppaan.

Uuden yhteyden etuna olisi suora etelä-pohjoissuuntainen reitti Viron ja Suomen aluevesien kautta. Satamat voivat myös tarjota raskaan liikenteen kuljettajille riittävästi pysäköinti- ja odotusalueita.

Uusi lauttaliikenne toisi Loviisan ja Kundan alueille taloudellisen kasvun mahdollisuuksia, synnyttäisi seudulle uutta liiketoimintaa ja kasvattaisi asiakaskuntaa.

 

Pendelöintiliikennettä Suomen ja Viron välille   

Laivayhteyden pääkohderyhmä olisi raskas liikenne. Raskaan liikenteen lisäksi reitillä voisivat liikkua myös autolla työmatkoja tekevät virolaiset ja suomalaiset, miksei muutkin autolla liikkuvat esim matkailijat. Varsinaista matkustajaliikennettä terminaaleineen ei ole kuitenkaan kaavailtu.

 

Uusi yhteys pienentäisi päästöjä

Hankkeessa tehtyjen vertailujen perusteella uuden yhteyden avaaminen vähentäisi liikenteen päästöjä Itä-Suomen ja Itä-Viron välisissä kuljetuksissa.Ruuhkien välttäminen olisi myös yhteyden suuri etu. Molemmista satamista on myös lyhyet matkat moottoritielle, mikä sujuvoittaa liikennöintiä ja vähentää osaltaan päästöjä.

 

Vaikuttavuustutkimuksen tulokset julkaistaan syksyllä

Se, millaisia vaikutuksia uudella laivayhteyden avaamisella olisi selviää syksyn aikana. Hanke päättyy 30.11.2020.

Jokainen kuljetusyhtiö ja varustamo tekee kuljetuspäätöksensä itsenäisesti, mutta syksyllä taustalla on paljon tietoa päätöksenteon taustalle.

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.