DRONERATKAISUT

Tervetuloa lukemaan Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen kirjoituksia.

Hankkeen päätoteuttaja on Forum Virium Helsinki Oy ja osatoteuttajina Posintra Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Voit lukea näiden toteuttajien kirjoituksista heidän omilta sivuiltaan.

Tavoitteenamme on pilotoida ja edistää vähähiilisyyttä tukevia dronepalveluratkaisuja niin logistiikka-alan tarpeisiin kuin myös uusiksi liiketoimintamuodoiksi korvaamaan polttomoottorikäyttöisiä liikkumis-, kuljetus- ja käyttömuotoja. Tätä toteutetaan erilaisten yhteiskehittämistyöpajojen ja dronekoelentojen muodossa. Teemme yhteistyötä myös Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sisarhankkeiden kanssa sekä olemme verkostoituneet vahvasti myös Etelä-Suomen muihin drone- ja liikkumisen hankeisiin.
Hankkeella tuetaan myös Uudenmaan ja Kymenlaakson alueiden hiilineutraaliustavoitteita.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2019–31.12.2021. Rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Tällä sivulla on Posintran hankkeelle tekemiä raportteja, sekä muita, hankkeessa tehtyjä kirjoituksia.

Dronet maa- ja metsätaloudessa

Dronet maa- ja metsätaloudessa

Innostunut joukko haja-asutusalueiden dronesovellutuksista kiinnostuneita kokoontui työpisteidensä äärellä Posintran lokakuussa 2021 järjestämään etätyöpajaan. Parin mielenkiintoisen alustuksen jälkeen visioitiin tulevaisuuden uusia ratkaisuja ja palveluja. Oheisessa...

lue lisää

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.