Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli arvioida dronekuljetusten edellytyksiä pääkaupunkiseudulta Porvooseen sekä Porvoossa ja kartoittaa alustavasti dronelogistiikkahubin paikkaa.

Posintran tilaama ja Swecon tuottama selvitys kartoitti dronekuljetusten mahdollisuutta pääkaupunkiseudulta Porvooseen ja Porvoossa. Lisäksi sen avulla selviteltiin mahdollisen dronelogistiikkahubin paikkaa ja arvioitiin markkinoilla olevien dronejen teknistä kypsyyttä ja soveltuvuutta logistiikkatoimintaan. Selvitys tehtiin osana EAKR:n rahoittamaa Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa-hanketta ja sen rahoitti Uudenmaan liitto.

– Kuten monet teknologiat, myös dronet ovat tulollaan ja droneteknologia on menossa voimakkaasti eteenpäin. Kun aika on lainsäädäntö- ja regulaatiomielessä kypsä, kehitys voi tapahtua nopeastikin, Porvoon apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz sanoo.

Porvoon kaupungin apulaiskaupunginjohtajan mukaan selvitykseltä toivottiin alustavaa kokonaiskuvaa dronejen mahdollisuuksista ja siitä, mitä sellaisten käyttäminen vaatisi kaavoitukselta ja kaupunkisuunnittelulta.

– Droneilla tulee varmasti olemaan kasvava rooli logistiikkapalveluissa ja muutenkin yhteiskunnassamme. On meidän etumme, että olemme miettineet ja varautuneet asiaan etukäteen.

 

Paras paikka dronehubille olisi Kuninkaanportti

Selvityksessä ilmeni, etteivät pitkän matkan dronerahtikuljetukset pääkaupungilta Porvooseen ole lähitulevaisuudessa mahdollisia. Kuljetusten toteutumista hidastaa muun muassa Porvoon sijainti Kilpilahden ja valtateiden, kuten Lahdenväylän, takana.

Optimaalisin ratkaisu olisi Porvooseen sijoitettu dronelogistiikkahub, johon pääkaupunkiseudulta saapuva rahti kuljetettaisiin maateitse ja josta kuljetukset jatkaisivat matkaa kuluttajille droneilla. Tällaiset niin sanotut last mile -kuljetukset hubista asiakkaalle voisivat toteutua jo lähitulevaisuudessa.

Dronelogistiikkahubin tulisi sijaita hyvien liikenneyhteyksien varrella, ja siltä toivotaan synergiaetuja alueen muiden palvelujen kanssa.

Hubin tilatarpeen arviointi tehtiin Porvooseen lähetettävien pakettien tämänhetkisten kuljetusmäärien pohjalta. Luvut saatiin Traficomin postimarkkinaselvityksestä vuodelta 2019, ja ne suhteutettiin Porvoon asukaslukuun. Pakettien määräksi arvioitiin noin 2000 kappaletta vuorokaudessa.

Mikäli pakettien jakelu tehtäisiin asiakkaille vuorokauden aikana, tarvittaisiin noin 70 dronea ja hubin tulisi olla kooltaan noin 500 m². Mikäli paketit kuljetettaisiin tunnissa, droneja tarvittaisiin noin 1500 ja hubin koko kasvaisi noin 10 000 m²:iin, mikä vastaa Olympiastadionionin kokoa.

Koska pakettitoimitusten ja dronetoimitusten määrien arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa, hubin laajennustarve on otettava huomioon alusta saakka tilavarauksessa ja aluesuunnittelussa.

Arvioitavana oli seitsemän potentiaalista sijaintia, joista Kuninkaanportin pohjoisosa vastasi parhaiten selvityksen vaatimuksiin. Von Schoultz korostaa, ettei tämä silti tarkoita, että Kuninkaanporttiin olisi jo suunnitteilla hub.

– Tämä oli harjoitus, jossa selvitettiin, mitkä reunaehdot ja parametrit sanelevat sen, mikä olisi hyvä lokaatio tällaiselle hubialueelle. Mikäli Kuninkaanporttiin tulisi suunniteltu rautatieasema, alue nousisi uuteen arvoonsa ja dronelogistiikkahubin sijainti Kuninkaanportissa olisi varmasti perusteltua.

 

Kioskeja tai automaatteja viimeisten kilometrien dronekuljetuksille

Selvityksen mukaan optimaalisinta olisi, että pakettikuljetukset tehtäisiin pääkaupunkiseudulta Porvooseen maateitse, mutta Porvoossa dronet kuljettaisivat rahdin logistiikkahubista viimeisten kilometrien hubeihin.

– Pääkaupunkiseudulta kuljetettava rahti voidaan kuljettaa maateiden lisäksi tulevaisuudessa myös raiteilla, pohtii Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Christina Sani.

Viimeisten kilometrien hubit voisivat olla esimerkiksi kioskeja tai automaatteja, joista loppukäyttäjät hakisivat paketit tai tilaisivat ne suoraan kotiosoitteeseensa.

Kyseisten kioskien tai automaattien sijaintien arvioissa otettiin huomioon mahdolliset ympäristö- ja meluhaitat sekä se, miten hyvin niihin saataisiin kytkettyä muuta toimintaa, kuten esimerkiksi pyörälähettitoimintaa.

– Selvitys antoi juuri sen, mitä halusimmekin. Se lisäsi ymmärrystämme droneteknologiasta ja sen mukanaan tuomista vaatimuksista, von Schoultz sanoo.

– Teknologia ei ole tällä hetkellä pullonkaula, vaan se, että lainsäädäntö ja regulaatiot saadaan sellaiseen malliin, että pystymme turvallisesti ja luotettavasti operoimaan logistiikkainfraa. Nyt seuraamme, miten tilanne kehittyy kansallisesti ja EU-tasolla.

 

Yhteenveto

Swecon tuottaman selvityksen mukaan dronekuljetukset pääkaupunkiseudulta Porvooseen eivät vielä lähitulevaisuudessa ole kannattavia. Paras ratkaisu olisi kuljettaa rahti maateitse dronelogistiikkahubiin, josta kuljetukset jatkaisivat droneilla matkaa viimeisten kilometrien hubeihin.

Dronelogistiikkahubille optimaalisin sijainti olisi Kuninkaanportti. Viimeisten kilometrien hubit sijaitsisivat lähellä asutusta ja keskustaa, ja ne voisivat olla esimerkiksi kioskeja tai automaatteja.

Koska hankkeen tavoitteena on löytää vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, selvityksessä keskityttiin vertailemaan sähkökäyttöisiä droneja. Parhaiten loppukuljetuksiin voisi soveltua kiinteäsiipinen drone, joista syntyy vähiten päästöjä ja meluhaittoja.

– Suomessa on tällä hetkellä valtavasti hankkeita ja projekteja, joiden avulla selvitetään dronejen hyödyntämistä niin logistiikassa kuin apuvälineenä erilaisen tiedon tuottamisessa. Tämän selvityksen avulla Porvoo on askeleen lähempänä tulevaisuutta, Sani sanoo.

 

Swecon selvitys

 

 Lisätietoa hankkeesta:

Christina Sani
Projektipäällikkö
Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanke


+358 40 502 7112

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.