De minimis -tuen kattavat tiedot löytyvät Työ- ja elinkeinoministeriön oppaasta. 


De minimis tuella ei voi rahoittaa:

  • Maanteiden tavarankuljetusala: tuki tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan
  • Viennin edistäminen tai vientimääriin liittyvä tuki: Esimerkkejä tästä ovat tuki jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan sekä vientimarkkinointiin tai muihin vientitoimintaan liittyvien juoksevien kustannusten tuki EU-jäsenvaltioissa tai unionin ulkopuolella. Tukea voi näiden rajoitusten puitteissa kuitenkin myöntää myös vientiä harjoittavalle yritykselle.
  • Verkkokaupan toteuttamiseen, jonka katsotaan olevan jakeluverkoston rahoittamista, mikä on kielletty de minimis -asetuksella. Yritys voi de minimis -tuella rahoittaa verkkokauppaan liittyviä asioita, jos ne ovat yritykselle uusia toimenpiteitä.
  • Toimintaa, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella.
  • Tuki vaikeuksissa oleville yritykselle: jos tuki myönnetään lainan tai takauksen muodossa. Sen sijaan muita tukia, esimerkiksi suoria avustuksia, voidaan lähtökohtaisesti myöntää ”de minimiksenä” myös vaikeuksissa olevalle yritykselle, ellei kyse ole EAKR-osarahoitteisesta hankkeesta. 

 

Porvoon kaupungin Yrityspalveluseteli on Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 mukaista de minimis -tukea.

Yhdelle yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa olla yli 200.000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden jakson aikana. Konsernitasolla emo- ja tytäryhtiöt katsotaan yhdeksi yritykseksi Euroopan komission asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja niiden saamat tuet lasketaan yhteen.

Tuen laskennassa otetaan huomioon kaikki eri viranomaisilta (esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, esimerkiksi Finnvera Oyj, ELY-keskukset ja Business Finland (ent. Tekes) saatu tuki, jonka viranomainen on myöntänyt de minimis -ehtoisena. 

Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea.

Mukaan otetaan aina kunakin vuonna myönnetty tuki eli ajankohta, kun yritykselle on annettu laillinen oikeus tukeen. Sillä ei ole merkitystä, milloin tukea on haettu tai milloin se on maksettu. 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.