Porvoon Jokiranta ja sen puistot ovat porvoolaisten mielestä parhaita oleskelu ja ravintolaympäristöjä. Jos porvoolaiset tykkäävät rantapuistoista ja aukioista, niin kyllä myöskin turistit. Kevään juhlapyhistä lähtien kauniilla keleillä Jokirannassa kokoonnutaan. Monilta osin Jokirannan puistot ovat valmiita, mutta Länsirannalla on keskeisiä puistoalueita vielä rakentamatta.

Parhaillaan suunnitellaan Aleksinpuistoa. Puisto sijoittuu asemakaavan AK-401 mukaisesti Läntiselle Jokirannalle kävelysillan ja Aleksanterinsillan väliselle osuudelle. Nykytilassa puistoalue on ollut pääosin rakentamatonta, viimeistelemätöntä keskeistä puistoaluetta. Puiston suunnittelu ja rakentaminen on tulossa kiireelliseksi, sillä puiston länsireunan uudet kerrostalotkin ovat valmistuneet. Rantakin on rakentamaton ja korkeudeltaan matala. Siinä ei ole tällä hetkellä muuria, kuten muilla Jokirannan osuuksilla. Puistoon onkin noussut ajoittain tulvavesi.

Osana puiston suunnittelua LUCIA-hankkeessa toteutetaan älykkäästi ja energiatehokkaasti valaistu kevyenliikenteen raitti ja myös siihen liittyvää puistokokonaisuutta sekä sen toiminta-alueita. Valaistussuunnittelu koostuu teknisestä ja visuaalisesta suunnittelusta sekä asukasarvioinneista. Tavoitteena on älykäs, energiatehokas ja ympäristöystävällinen valaistus, joka lisää alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Älyvalaistu kevytväylä on 5m leveä, väriasfaltti-pintainen, jossa on kävelijä- ja pyöräilijäkaista. Tällä osuudella kevytväylä on 200m pitkä osuus ja se jatkuu jatkossa myös Aleksanterinsillan eteläpuolella. Lucia-hanke valmistuu kesäkuussa 2021.

Puiston suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita on asettanut useilta osin asemakaava. Puistossa on kaksi kahvila-ravintola rakennusalaa ja asemakaavanmukaiset kevytväyläyhteydet. Rantamuuri suunnitellaan punagraniittipintaiseksi pystymuuriksi, kuten edeltävillä rannan rakennetuilla osuuksilla. Puistoa rajaavat asuintalotontit länsireunalla ja Porvoon joki toisella reunalla. Puiston kantavuusolosuhteet ovat heikot. Näin ollen rantamuuri ja osa puistosta on stabiloitava painumien välttämiseksi kivetyillä- ja kevytväyläosuuksilla. Puiston suunnitteluilmeeseen vaikuttavat muut Jokirannan puisto-osuudet. Suunnitelman tavoitteena on laadukas Länsirannan puisto, jossa painottuu oleskelu virkistysrannalla, nurmikoilla, rantakiveyksillä ja kahvila-/ravintolaympäristössä. Oleskelu ja toimintapaikoissa korostuvat suunnittelussa erilaiset kalusteet ja pinnoitteet sekä rakenteet, joukossa on myös smart-kalusteita. Kasvillisuus tukee toimintapaikkoja ja oleskelua. Puut luovat tilojen laajemmat kehykset. Pensaat rajaavat tiloja toisistaan. Puut ovat suunniteltu sijoittumaan painottuen puiston taustaksi.

Joen rannan oleskelupaikoille suunniteltiin riippakasvuisia puita. Nurmikkotiloja jakavat kukkivat hevoskastanjat. Ravintolaympäristössä pylväslehmukset antavat arvokkuutta ja valoisuutta. Puiston taustalla tammen tavoin kasvavat, mutta pienikasvuisemmat tervalepät istutetaan harvana kujanteena, jotteivat asukkaiden näkymät joelle peity. Aleksanterin sillan molemmin puolin maisemamerkeiksi istutetaan isot tammet. Pensaiden suunnittelussa käytetään eri aikaan kukkivia pensaita. Korkeampikasvuisia pensaita täydentävät sivuilla matalammat pensaat, kuten loistojasmike. Kerrostalojen vierustan kevytväylää rajaa kivikorimuuri. Kivikoria maisemoivat köynnöshortenssiat. Kivikori jätetään näkyviin muuten mutta sitä pehmentävät harvakseltaan istutusryhmät, joissa kukkivat Mustilanhortenssia ja reunoja rajaavat kääpiövuorimännyt.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.