Ota sopimus vakavasti, vahvista se kirjallisesti ja ota yhteyttä asiantuntijaan, kun omat taidot eivät riitä. Näin yrityksen talous ja maine selviävät paremmin kolhuitta. 

– Suhtaudu aina vakavasti kaikkiin sopimuksiin, asianajaja Olavi Kailari Asianajotoimisto Olavi Kailari Advokatbyråsta painottaa.

Monet yrittäjät unohtavat arjen tohinassa huolellisesti laadittujen sopimusten merkityksen. Kun sopimus tehdään selkeästi, kirjallisesti ja etukäteen, vältytään monilta ongelmilta.

Kailarin mukaan Suomessa aristellaan valitettavan usein kirjallisten sopimusten tekemistä.

– Omassa praktiikassani usein huomaan, että monia isojakin asioita on sovittu aivan liian leväperäisesti. Se on valitettavan yleistä.

– Ikään kuin se olisi osoitus epäluottamuksesta, että sovitusta asiasta haluaa paperinkin. Onhan se molemmille selkeää, että asiat on dokumentoitu kirjallisesti. Sen voi myös ottaa luottamuksen osoittamisena, että haluaa tehdä asiat selkeästi alusta asti, Kailari rohkaisee.

Vaikka suulliset sopimukset ovat yleensä yhtä päteviä kuin kirjalliset, voi sovittuja asioita olla vaikea todistaa jälkikäteen.

– Sopimukseen on helpompi vedota, kun se on tehty kirjallisesti. Kättä päälle ei välttämättä riitä näytöksi, jos sillä ei ole todistajia, jotka tietävät mitä asioista on osapuolten välillä sovittu. Sovi asioista aina niin, että siitä jää kirjallinen dokumentti, Kailari muistuttaa.

Olavi Kailari Asianajotoimisto Olavi Kailari Advokatbyrå

Asianajaja Olavi Kailari, Asianajotoimisto Olavi Kailari Advokatbyrå.

 

Tarjolla vakioehtoja ja valmiita sopimuspohjia

Sopimuksessa kannattaa mainita sopimuksesta riippuen ainakin sopijaosapuolet, hinta, sopimuksen kesto, vastuut ja takuut.

Monilla aloilla sopimuksia määrittelevät myös alan vakiosopimusehdot ja kauppatavat.

Sopimuksiin on tarjolla paljon valmiita sopimuspohjia, joten ihan alusta asti ei yleensä sopimusta tarvitse lähteä tekemään.

– Suosittelen, että sopimuspohjatkin luetaan aina tarkasti läpi, ettei tule sovittua mitään sellaista, mitä ei sopimukseen ole halunnut kirjattavaksi, Kailari neuvoo.

Jos on epävarma, osaako sopimuksen tehdä oikein, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.

– Pääsääntö on, että jos et ymmärrä, missä sopimuksessa on kyse, pyydä apua, Kailari sanoo.

Ennakoiva asiantuntijan käyttäminen pitkällä tähtäimellä tulee edullisemmaksi kuin erimielisyyksien selvittäminen.

– Kannattaa myös aina kysyä lakimiehen palvelun hintaa: olen aina sanonut, että lakimiehen palvelujen pitää aina maksaa vähemmän kuin mitä päämiehen siitä saama hyöty on.

 

Yrittäjien tarvitsemia sopimuksia

 • Kauppasopimus, jolla ostetaan tai myydään omaisuutta.
 • Palvelusopimus, jolla ostetaan tai myydään palveluja.
 • Salassapitosopimus, jossa rajataan tietojen käyttöä ja kielletään tiedon luovuttaminen eteenpäin.
 • Kilpailukieltosopimus, jolla voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen sellaisen työnantajan kanssa, joka katsotaan kilpailijaksi.
 • Toimeksiantosopimus, jolla sovitaan, mitä toimeksiantoon sisältyy ja millä ehdoin toimeksiantosuhteessa toimitaan. Voi koskea asiantuntijapalvelun ostamista.
 • Työsopimus, jolla määritellään työntekijän tehtävät, velvollisuudet ja sen, mitä hänelle niistä hyvitetään.
 • Jakelusopimus, joka antaa toiselle osapuolelle jakeluoikeudet.
 • Agenttisopimus, jolla annetaan edustajalle oikeus myydä tai markkinoida yrityksesi tuotteita.
 • Lisenssisopimus patentin, tavaramerkin tai muun tekijänoikeuden käyttöoikeuden laajuuden toiselle osapuolelle.
 • Alihankintasopimus, jossa osa töistä voidaan ulkoistaa alihankkijalle.
 • Valmistussopimus ulkopuoliselle tuotteesi valmistajalle. Sopimuksessa eritellään osapuolten velvollisuudet.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.