Työn menettäminen vaikuttaa monella tavalla ja jättää helposti yksin, vaikka onkin jo varsin tavallinen kokemus työuran eri vaiheissa. MoveOn!-hankkeessa on viimeisen vuoden ajan taklattu pandemian työllisyysvaikutuksia tarjoamalla työnhakijoille pallotteluseinää omien tavoitteiden kirkastamiselle, oman osaamisen sanottamiselle ja seuraavan askeleen hakemiselle yhdessä uravalmentajan kanssa.   

Kun työpaikka häviää, käyvät muutokset oman talouden lisäksi nopeasti myös mielen päälle. Muiden kannustuslauseet uuden paikan löytämisestä voivat tuntua tyhjiltä eikä omaa kokemusta pysty välttämättä täysin jakamaan edes kotona. Posintran ja Careerian yhteisessä MoveOn!-työllisyyshankkeessa on viimeisen vuoden ajan tarjottu uravalmennusta, jossa pallotella omia tavoitteitaan, hakea konkreettisia vinkkejä sekä tarkastella omaa osaamistaan ulkopuolisen valmentajan kanssa. Työn menettämisen vaikutukset ovat näkyneet hyvin myös valmennuksessa. 

– Työpaikan menetys tai uhka siitä tekee helposti loven perusturvallisuuden tunteeseen, jossa kelpaaminen on ikään kuin muiden käsissä. Tällä on vaikutusta työnhakemiseen, jonka parissa puurretaan lopulta hyvin yksin. Siksi olemassaolevasta osaamisesta muistuttaminen ja toiveikkuuden tukeminen on ollut yksi tarjoamamme uravalmennuksen peruspilareita, sanoo projektipäällikkö Minna Kajaste.

Myös julkinen puhe on usein leimaavaa ja lokeroi työttömyyden numeroiksi, kepeiksi ja porkkanoiksi, vaikka työttömyysjaksot ovat jo varsin tavallisia kokemuksia uralla kuin uralla ja useimmilla aloilla. Pandemian työllisyysvaikutukset ovat tehneet kokemuksesta totta yhä useammalle. Monelle työn menetys saattaa olla myös mahdollisuus pysähtyä pohtimaan, missä osaamistaan haluaisi seuraavaksi hyödyntää vai unelmoiko kenties kokonaan alan vaihdosta. Siksi MoveOn!-uravalmennuksessa on keskitytty kirkastamaan ja tukemaan kunkin yksilöllisiä tavoitteita ja suunnitelmia mahdollisimman pitkävaikutteisesti.

– Hanke on täydentänyt koronasta johtuvan työttömyyden kasvun aikana olemassa olevia muita uravalmennuspalveluja. Hankerahoitus on mahdollistanut sen, että valmennuksen kesto ja sisältö ovat määrittyneet pitkälti asiakkaiden hyvinkin vaihtelevien toiveiden mukaisesti. Moni on palvelun aikana löytänyt työ- tai opiskelupaikan tai lähtenyt seuraamaan unelmiaan yrittäjäpolulle. Monet ovat myös kiittäneet selkiytyneistä askelmerkeistä ja tsemppaamisesta, kertoo toinen hankkeen valmentajista, Anne Mattila Careeriasta.

 

Move On! maksuttomassa uravalmennuksessa palvellaan porvoolaisia työnhakijoita

MoveOn!-uravalmennukseen on voinut osallistua myös etänä kotoa käsin.

Etä ei ole este

Koronan työllisyysvaikutuksia torjuvassa hankkeessa yhtenä painopisteenä on ollut digitaalisten valmennusmenetelmien kehittäminen. Pandemiatilanteessa tämä on ollut osin pakollistakin ja asiakkaat ovat ottaneet etävalmennuksen hyvin vastaan. 

– Lähitapaamisten jälkeen syystä tai toisesta pidetty etätapaaminen on usein johtanut siihen, että asiakkaan toiveesta loputkin tapaamiset on pidetty etänä. Kun se kynnys on ylitetty, on lopulta helpompaakin ottaa yhteys kotoa käsin eikä kohtaaminen siitä kärsi, sanoo Mattila. 

Suurin osa palautekyselyyn vastanneista asiakkaista yhdistäisi jatkossakin lähi- ja etätapaamiset. Tammikuun loppuun päättyvässä hankkeessa on järjestetty myös virtuaalinen rekrytointisarja ja koottu uravalmentamisen linkkivinkkejä yksiin kansiin. 

– Samalla on muistettava, että etäyhteys ei ole kaikille edes realiteetti, joten myös lähitapaaminen on tämän kaltaisissa valmennuspalveluissa hyvä säilyttää jatkossakin. Etenkin nuoria on saavutettu etäpalvelulla normaalia vähemmän.   

 

Kiinnostaako uravalmennus?

Oletko etsimässä työtä tai opiskelupaikkaa tai onko mielessäsi alanvaihto? Netti on pullollaan hyödyllistä tietoa liittyen esimerkiksi työn hakemiseen, tuettuun työllistymiseen tai opiskeluun sekä oman osaamisen sanottamiseen. Lataa maksuton uravalmennuksen linkkiopas, joka johdattaa tietolähteiden äärelle.

MoveOn!-uravalmennuksen linkkiopas

MoveOn! on Posintran ja Careeria Oy:n toteuttama yhteishanke, jolla on vastattu koronan aiheuttamiin työllisyysvaikutuksiin Porvoossa. Hankkeessa on annettu uravalmennusta 59 työttömälle tai työttömyysuhan alla olevalle porvoolaiselle työnhakijalle. Lisäksi hankkeessa järjestettiin Porvoon työllisyyden kuntakokeilun yhteyteen omavalmentajaohjelma, jolla on tuettu omavalmentajille yhteisten valmennuksellisten toimintatapojen vahvistamista sekä palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämistä. Hanke on ollut käynnissä 1.10.2020 – 31.1.2022 ja saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta.

Lisätiedot:
Minna Kajaste, Posintra, , p. 050 5280 119
Anne Mattila, Careeria, , p. 040 576 0149

                       Vipuvoimaa EUlta 2014_2020ESR

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.