Koronavuonna 2020 Posintra tarjosi apua ja tehostettua neuvontaa noin 1000 alueella toimivalle yritykselle. Yritysten avuntarpeet liittyivät erityisesti erilaisten koronatukien hakemiseen, selviytymissuunnitelmien työstämiseen sekä liiketoiminnan uudistamiseen kriisin yli pääsemiseksi.

Kehitysyhtiö Posintra auttoi vuonna 2020 toiminta-alueensa (Porvoo, Lapinjärvi, Askola, Myrskylä) yrityksiä tehostamalla yhteydenottoja ja tarjoamalla aktiivisesti apua kriisistä selviytymiseen. Yritysten avuntarpeet liittyivät erityisesti erilaisten koronatukien hakemiseen, yritysten selviytymissuunnitelmien työstämiseen sekä liiketoiminnan uudistamiseen koronakriisin yli pääsemiseksi. Moni alueen yritys panosti toiminnan uudistamiseen, mikä näkyi mm. kasvavana kysyntänä verkkokauppojen perustamiseen ja palveluiden digitalisoitumiseen liittyvissä neuvontapalveluissa.

– Koronavuosi oli luonnollisesti todella poikkeuksellinen ja monin tavoin vaativa, toteaa Posintran toimitusjohtaja Fredrik Pressler.

– Jouduimme nopealla aikataululla siirtymään etätyöskentelyyn ja tarjoamaan neuvontaa pääasiassa puhelimen tai videoneuvottelun välityksellä. Moni suunniteltu koulutus ja verkostoitumistilaisuus peruttiin tai siirrettiin verkkoon. Webinaarit ovat osoittautuneet toimiviksi, mutta kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia ja verkostoitumista kaivataan jo todella paljon.

Koronakriisin puhjetessa keväällä 2020, avun ja tiedon tarve oli suurta. Yritysten akuutit tarpeet liittyivät selviytymissuunnitelmien tekemiseen, kassavirtalaskelmiin, erilaisten rahoituskanavien hakemiseen sekä Business Finlandin ja ELY:n koronatukien hakemiseen.

Business Finlandilta porvoolaisyritykset saivat koronatukea yhteensä 8,4 miljoonaa euroa, kun hyväksyttäjä tukihakemuksia oli kaikkiaan 167 kpl. ELY-tukia porvoolaisyritykset saivat yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, hyväksyttyjä tukihakemuksia oli 225 kpl.  Lisäksi Posintran yritysneuvonta työskenteli aktiivisesti Porvoon Yrityspalvelu-setelin ja valtion Yksinyrittäjätuen hakemusten käsittelyssä ja tuki näin Porvoon kaupunkia avun jakamisessa paikallisille yrityksille. Valtiollista 2000 euron Yksinyrittäjätukea jaettiin porvoolaisyrityksille yhteensä runsaat miljoona euroa. Joulukuussa Valtiokonttori avasi yritysten kustannustuen haun, mistä on paraikaa käynnissä toinen hakukierros.

– Näiden lisäksi Posintra tarjosi yrittäjille henkilökohtaista velkaneuvontaa ja kokeili mahdollisuuksia löytää kriisistä kärsiville yrityksille uusia ansaintamahdollisuuksia myymällä henkilöstönsä osaamista.  Tämä oli antoisa kokeilu ja uskon, että siitä saadut kokemukset jäävät elämään, Pressler toteaa.

Uusia yrityksiä perustettiin Posintran toiminta-alueella kaikkiaan 557 kappaletta, mikä on 3% edellisiä vuosia enemmän. Koronavuonna uusien yritysten perustamista leimasi alkukevään totaalinen pysähdys, minkä jälkeen tilanne muuttui nopeasti. Yrityksiä perustettiin erityisesti konsultoinnin, hyvinvoinnin sekä rakentamisen ja kiinteistönhoidon toimialoille. Yrityksen perustaminen pohjautuu enenevässä määrin omaan asiantuntemukseen ja osaamiseen, jota halutaan hyödyntää oman yrityksen kautta. Myös erilainen aliurakointi toimintamuotona korostuu. Lisäksi kevytyrittäjyys jatkaa suosiotaan sekä perinteisesti laskutusosuuskunnan kautta että y-tunnuksellisena toiminimenä.

Vuoden 2020 aikana Posintra kontaktoi yli 1000 alueellaan toimivaa yritystä. Syksyllä tehtiin vielä erityinen Huolenpito-kampanja, jossa avuksi otettiin soittobotti. Botti soitti Posintran toimitusjohtajan äänellä noin 2000 porvoolaiseen yritykseen ja kannusti hakemaan apua erilaisiin liiketoiminnan haasteisiin. Kampanja sai yrittäjiltä hyvää palautetta uudenlaisesta lähestymistavasta.

Asiakastyytyväisyys Posintran palveluihin on poikkeusoloista huolimatta pysynyt korkeana ja asiakkaat ovat kokeneet saaneensa kaipaamansa apua.

– Olen ylpeä Posintran henkilöstön osaamisesta ja joustavuudesta. Kriisin keskellä on tehty pitkiä työpäiviä alueemme yritysten auttamiseksi, Pressler jatkaa.

Koko seudulle merkityksellistä oli Uudenmaan maakuntahallituksen lokakuussa 2020 hyväksymä Uudenmaan selviytymissuunnitelma maakunnan koronakriisistä selviytymiseksi. Selviytymissuunnitelmaan on koottu toimenpide-esityksiä ja hankeideoita alueen kunnilta ja johtavilta toimijoilta. Posintran edunvalvonnan myötävaikutuksella selviytymissuunnitelmaan kirjattiin Porvoolle tärkeitä investointeja kuten Kilpilahteen suunnitteilla oleva biojalostamo, hukkalämpöputken toteuttaminen mahdollistaen lämmön hyödyntämisen pääkaupunkiseudun lämpöenergian tuotannossa sekä henkilöliikenteen raideyhteyden saaminen itäiselle Uudellemaalle.

– Maakuntien selviytymissuunnitelmat toimivat tausta-aineistona tulevien kansallisten ja EU-tason elvytysvarojen jaossa. Kaikki edellä mainitut alueemme kehittämiskohteet ovat tärkeitä paitsi alueellisesti myös kansallisesti ajatellen koko Suomen kilpailukykyä, toteaa Pressler lopuksi.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Fredrik Pressler, Posintra Oy, +358 500 498 969

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.