Syftet är att med hjälp av Sköldvik-området bygga en koncentration av miljövänlig teknologi i Borgå. Enligt den studie man låtit göra för utvecklingen av Sköldvik skulle det för att uppnå målen krävas investeringar i grönt väte, koldioxidavskiljning och -utnyttjande, återvinning av plastavfall och -processer samt ledarskap för förändring.

Syftet är att utveckla Sköldvik till ett ledande och internationellt kompetenscentrum för klimatarbete, som skulle fungera som en attraktiv grön innovationsplattform för företag. Utvecklingsföretaget Posintra sammankallade under våren 2021 en grupp företag som är verksamma i Sköldvik samt representanter för Borgå stad och Nylands förbund. Syftet var att utreda hur den offentliga sektorn skulle kunna stödja målen för Sköldviks klimatarbete, som alltid är företagsspecifika.

Som en del av planeringen lät arbetsgruppen under våren göra en studie framtagen av konsultföretaget Synocus.

Kilpilahti – Forerunner in decarbonization

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.