Maaperän pilaantuneisuus selvitetään tutkimalla maankäytön historiaa sekä tekemällä maaperätutkimuksia. Maaperätutkimuksissa maa kaivetaan auki kaivinkoneella tai siihen tehdään kairaamalla syvempiä reikiä, joista näytteenottoon erikoistunut ympäristöasiantuntija ottaa näytteitä. Osa näytteistä analysoidaan kenttämittausvälineillä ja osa lähetetään ympäristöteknistä analysointia tekevään laboratorioon. Näytteistä tutkitaan mm. raskasmetalleja, öljyhiilivetyjä tai polyaromaattisia hiilivetyjä.

Tutkimusten tulosten perusteella arvioidaan tulevaan maankäyttöön sopiva kunnostustavoite niin, että luontoon ja ihmisiin kohdistuva terveysriski saadaan poistettua. Porvoon alueen kunnostussuunnitelmat hyväksyy ja toimenpiteitä valvoo Uudenmaan ELY-keskus.

Länsirannalla on 1900-luvulla sijainnut vanhaa Porvoon länsirannan teollisuusalue. LUCIA-hankkeen suunnittelualueella on ollut mm. laatikkotehdas, varastorakennuksia ja puutavaran säilytyskenttä. Alueen halki kulki kiskot, joilla kuljetettiin alueelle teollisuuden tarvitsemia raaka-aineita. Vanhat porvoolaiset muistavat, kuinka alue muuttui Näsin kartanon pelloista teollisuusalueeksi. Siltojakin rakennettiin.

Maan tapa oli jätteiden käsittelyn ja kemikaalien säilytyksen osalta varomatonta ja lyhytnäköistä. Porvoossa puhutaan entisestä ”Hankkijan alueesta” ja entisestä ”minigolf-alueesta”. Porvoon kaupunki on kunnostanut Länsirantaa yli 15 vuoden ajan ja jäljellä on viimeinen, hankalimmin kaivettava alue aivan joen rannassa. Porvoolaiset ja kaupungissa vierailevat matkailijat pitävät siitä, että lähiympäristössämme näkyy paikan historia. Historiasta kannattaa tuoda nykyaikaan hyvät jutut, kuten materiaalitehokkuus, ja tehdä sitä nykyaikaisesti kehittämällä uusiomateriaaleja. Valtiohallintokin on kehittänyt lainsäädäntöä, jotta mm. rakennusjätteitä saadaan hyötykäytettyä riskittömästi.

Porvoossa on laadittu kiertotalouden tiekartta, jonka iso tavoite on kehittää ylijäämämaiden hyötykäyttöä. Suunnittelulla saadaan paljon säästöjä, niin euromääräisesti kuin myös hiilipäästöjen kannalta.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.