Posintra neuvoo yrittäjiä toistaiseksi puhelimitse tai sähköisesti. Ajanvarauksen yhteydessä sovimme tapauskohtaisesti yrittäjän kanssa videoneuvottelusta etäyhteyksin.


Saat meiltä tehostettua korona-apua mm. seuraavissa asioissa:

  • Opastamme yrityksesi tilanteeseen sopivien rahoituskanavien etsimisessä ja valtion avustus- ja tukipakettien hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Avustamme kassavirtalaskelmien teossa ja sparraamme yrityksesi selviytymissuunnitelmien teossa
  • Sparraamme ja tuemme yrityksesi kaikissa tilanteissa

Ole rohkeasti yhteydessä, olemme apunasi.

Yritysneuvonnan ajanvaraus, p. 050  597 3887, , arkisin klo 9 – 16.


Rahoituslähteitä koronatilanteesta selviämiseen:

 

VALTIOKONTTORI – Kustannustuki

– Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuen kolmas hakukierros käynnistyy 27.4.2021 ja päättyy 23.6.2021

 

VALTIOKONTTORI – Sulkemiskorvaus

– Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin voimassa olevat sulkemistoimenpiteet kohdistuvat. Tukimallia koskeva esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, ja se toteutetaan osana kustannustukea. Sulkemiskorvauksen haku avautuu 12.5.2021.

 

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

– Yrittäjien työmarkkinatuki

 

ELY – Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

– Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Tukea voi saada 5 000 – 10 000 € (enintään 80 % esitetyistä menoista) ja tukea voi käyttää yrityksen toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin.

 

ELY – Alkutuotannon väliaikainen tuki

– Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsiville yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi. Tukea voi saada 5 000–10 000 € (enintään 80 % esitetyistä menoista).

 

ELY – Kalatalouden väliaikainen tuki

– Tukea voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin. Tukea voi saada 3 000 – 10000 € (enintään 80 % esitetyistä menoista).

 

BUSINESS FINLAND – TKI-laina

– Business Finland tarjoaa pitkäjänteiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan lainamuotoista rahoitusta vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille

 

TESI – Vakautusrahoitus

– Tesi rahoittaa ensisijaisesti keskisuuria yrityksiä, joilla liikevaihto vähintään 10 milj. € vuonna 2019 ja henkilöstö Suomessa yli 50 työntekijää. Rahoituksen saamisen ehtona on, että liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä.

 

TESI – Siltarahoitus

– Tesi sijoittaa Venture Bridge -ohjelmasta kansainvälistä kasvua hakeviin teknologiayrityksiin, jotka ovat jo aiemmin keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen venture capital -sijoittajilta ja joutuneet koronakriisin seurauksena lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista sijoituskierrosta.

 

FINNVERA – Käyttöpääomalaina

– Yritys voi hakea tietyin ehdoin käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta. Lainan määrä voi olla 50 000 – 300 000 euroa. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen. Yrityksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen viimeisessä virallisessa tilinpäätöksessä eikä yrityksen luottotiedoissa saa olla maksuhäiriöitä. Liiketoiminnan on täytynyt olla kannattavaa ennen koronakriisiä, ja yrityksellä on oltava riittävä velanhoitokyky

 

BUSINESS FINLAND – Kehitysrahoitus

– Kehitysrahoitus häiriötilanteessa. Huom! Haku päättynyt 8.6.2020

 

ELY – Poikkeusrahoitus

– Rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Huom! ELY-keskusten koronarahoitushaku päättyi 8.6.2020

 

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja tiedotamme koronatuista ja -rahoituksista myös Posintran sosiaalisen median kanavissa kuten Facebook, Instagram ja Twitter.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.