STRIIM – Kestävän tulevaisuuden yhteistyötä

Alueellisen teollisen innovaatiomallin vahvistaminen

Kestävä tulevaisuus tehdään yhdessä – tarvitsemme nykyistä enemmän ja syvällisempää yhteistyötä erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin välillä. STRIIM – alueellisen teollisen innovaatiomallin vahvistaminen -hankkeessa pilotoidaan uudenlaista yhteistyömallia, jolla edesautetaan keskustelua, yhdistetään toimijoita sekä tunnistetaan uusia mahdollisuuksia. STRIIM-hankkeen tavoitteena on edistää yritysten välistä kestävän tulevaisuuden yhteistyötä. 

Uudenmaan liitto_logo

Porvoo Kilpilahti –kansainvälinen suunnannäyttäjä

Pohjoismaiden suurimmasta kemianteollisuuden keskuksesta, Kilpilahdesta, kehitetään johtavaa bio- ja kiertotalouskeskittymää. 

STRIIM-hankkeen taustalla on tarve vastata vihreän siirtymän haasteisiin uudenlaisella ja tavoitteellisella tavalla. Tähän tunnistettuun tarpeeseen tartutaan vahvistamalla uusmaalaisten toimijoiden alueellista innovaatioyhteistyötä. Hankkeen toimintaympäristö on Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja petrokemian klusteri, jossa toimii yli 40 yritystä tarjoten yli 4000 työpaikkaa, ja ollen samalla myös yksi Suomen suurimpia yksittäisiä CO2-päästölähteitä.

Muovijäte hyötykäyttöön ja muovinkierrätys kannattavaksi

STRIIMin avulla luodaan alueen keskeisten toimijoiden kanssa ideaalia tavoitekuvaa Kilpilahdessa toimivasta muovin kierrätyksen ekosysteemistä. Tavoitteena on saada muovijätteistä koostuva raaka-aine hyödynnettyä mahdollisimman resurssiviisaasti ja innovatiivisesti. Yhteisessä kehitystyössä tunnistetaan tarpeita, mahdollisuuksia sekä keskeisiä haasteita, joihin vastaamalla ideaalikuvan suuntainen kehitys olisi mahdollista.

Kilpilahden muovinkierrätysekosysteemin visiokonseptin -raportti julkaistaan kesällä 2024

Vihreä siirtymä – hiilineutraali tulevaisuus syntyy yhteistyöllä

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuosisadan puolivälissä. Suomen tavoitteena on vuosi 2035 ja Uusimaa puolestaan tähtää hiilineutraaliuteen vuonna 2030. Teollisuudella on merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen hillitsemisessä. Tavoite edellyttää hiilinielujen vahvistamista sekä päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla.

Uudenlaisella, entistä syvemmällä ja systemaattisemmalla julkisen ja yksityisen sektorin välisellä yhteistyöllä edistämme Kilpilahden kehittymistä johtavaksi uusiutuvien raaka-aineiden ja kiertotalousratkaisujen keskittymäksi. Samalla haluamme kehittää Kilpilahdesta yrityksille vetovoimaisen vihreän innovaatioalustan sekä ainutlaatuisen yhteistyöverkoston, mahdollistaen samalla uusien työpaikkojen syntymisen Porvoon alueelle. 

Uudenmaan liitto vaakalogo

Kysy lisää meiltä!

Ajankohtaista

STRIIM-hankkeen tavoitteet

Syventää yksityisen ja julkisen tahon yhteistyötä edesauttaakseen Kilpilahden vihreää siirtymää.

Tukea tavoitetta kehittää Kilpilahdesta maailmanluokan bio- ja kiertotalouskeskittymä.

Vahvistaa yritysten tarjoamien ja tuotantoprosessien markkina- ja liiketoimintaedellytyksiä kehittämällä paikallista muovin kierrätyksen konseptia.

Tukea Uudenmaan kestävää kasvua ja hyvinvointia – elinvoimaa.

Alueellista yhteistyötä kehittämässä

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2023–31.12.2024.

Hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (AKKE-rahoitus). Hankkeen kokonaisbudjetti on 350 327 euroa ja toteuttaja Posintra Oy.

  

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.