Karta Otillgänglig

Päivämäärä/Aika
17/11/2022
08:30 - 09:30

Tapahtumatyyppi


Vad är Finnvera och på vilket sätt anknyter det till finansiering? Varifrån får ett nytt företag finansiering? Till hurdana projekt kan ett företag få finansiering? Vad betyder borgensförbindelse och hur skiljer det sej från lån? Beviljar Finnvera understöd? Marjo Seppälä, Finnveras regionchef för Södra-Finland svarar på frågor i anslutning till finansiering av affärsverksamhet.

Under webinariet besvarar Marjo intressanta frågor gällande företagsfinansiering och erbjuder information om vad Finnvera gör samt på vilket sätt Finnvera deltar i olika skeden av företagsverksamhet. Du kan ställa frågor i anslutning till Finnveras finansieringsutbudet i chatten under webinariets gång.

Vi bandar tillställningen, frågorna samt svaren publiceras på Posintras hemsida möjligast fort efter tillställningen.

Läs mera om Finnvera

 

Delta här

 

Finnvera rahoittajana

Karta Otillgänglig

Päivämäärä/Aika
17/11/2022
08:30 - 09:30

Tapahtumatyyppi


Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.