Huima – Den vilda idén – är en tävling med syftet att hitta nya sätt att utnyttja industriell spillvärme. Tävlingen är öppen för alla och företag, föreningar, samhällen och enskilda personer kan alla delta. I tävlingen kan man också presentera outnyttjade spillvärme-objekt och idéer om hur spillvärmen kunde tillvaratas.

Spillvärme-objekten som presenteras i HUIMA-tävlingen är exempel på tillgänglig spillvärme och idéer kan också presenteras direkt för dessa objekt. Sättet att presentera idén på är fritt. Presentationen bör kort svara på frågorna: Vad? Vem? För vem? Hur?


Utvärderingskriterierna för idéerna är:

  • Det nya eller innovativa i produktidén eller tjänsten
  • De betydande kostnadsbesparingar eller förbättrade lönsamhet den nya produkten eller tjänsten möjliggör

 

De vildaste idéerna belönas: 

  • De bästa idéerna pitchas inför domare i Åbo den 15.5.2019
  • De bästa idéerna vidareutvecklas
  • Vinnaren publiceras i augusti 2020

 

 Huima tävlingstid: 1.2. – 15.4.2019

 

Domare

 

Ordförande Mikko Pohjola, Turun yliopisto

Anders Brink, Åbo Akademi

Tero Furu, Neste Oyj

Jari Koivumäki, Borealis Polymers Oy

Heikki Lehto, Yara Finland Nystad plant

Esa Vakkilainen, Villmanstrands tekniska universitet LUT

Leena Tuomi, Posintra Oy

Liisa Laurikko, Turku Science Park Oy

 

LÄS MER OM HUIMA

Skicka din idé med e-post till adressen:  viestinta@posintra.fi eller med post till: Posintra Oy, Lundagatan 8, 06100 Borgå, med referensen ”Huima ideakilpailu/Den vilda idén”

Ytterligare information: Leena Tuomi, Posintra Oy, leena.tuomi@posintra.fi, +358 40 730 5440

 

Huima-kilpailu

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.